NEW : FullScreen Status | Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Marathi SMS

काहीं माणस

काहीं माणसे हि झाडांच्या अवयवान सारखी असतात काहीं फांदी सारखी जी जास्त जोर दिला कि तुटणारी , काहीं पानांसरखी जी अर्ध्य्वर साथ सोडणारी, काहीं काट्यान सारखी सोबत असून टोचत राहणारी आणी काहीं मुळा न सारखी जी न दिसता सुरुवाती पासून शेवट पर्यंत साथ देणारी.

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs