Funny Jokes

‪✍🏻…. Revan 😜😜 16ನೇ

‪✍🏻…. Revan 😜😜

16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ರಕ್ತ. ಬಂತ್ತು….!

2ನೇ ಸಲಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನೇೂವಾಯ್ತು !

3ನೇ ಸಲಾ ಮಾಡಿದಾಗ. ಊರಿಯಿತು

4 ನೇ ಸಲಾ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ. ಆಯ್ತು!

ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಡಾ ತುಂಬಾ ನೇ ಸ್ಮೂತ. ಆಯ್ತು

ಆಮೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು

ಶೇವಿಂಗ್ ಹೆಗೆ ಮಾಡೊದು ಅಂತ😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs