NoneVeg

‪😘 રમીલા કરીયાણાવાળાને

‪😘 રમીલા કરીયાણાવાળાને 😘

ભાઈ લાંબા ચોખા બતાવજો 😍

કરીયાણાવાળોઃ આ જૂઓ 😎

રમીલાઃપણ આતો ટૂંકો છે 😙

કરીયાનાવાળોઃ બેન એતો ચડે ને એટલે લાંબો થાય
😜😜😜😜😜😜

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs