कुणीतरी मला विचारले, ती कुठे आहे..????? मी हसत उत्तर दिले: माझ्या श्वासात, माझ्या हृदयात, माझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात.. यावर पुन्हा विचारले गेले मग, ती कुठे नाही..????? मी ओल्या डोळ्यांनी उत्तरदिले: माझ्या नशिबात आणि माझ्या आयुष्यात..

TopJokes.in