‪WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಥರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ..
ರಿಜಿಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ..☝😆😂😀

TopJokes.in