‪*ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ*😒😒😒

*6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳು ಅದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತನು ನೋಡದೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದರು, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಬಿಡದೆ, ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ೧ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕನ್ರಿ ಪಾಪ ಅಲ್ವ….*😦😦

FunnyTube.in