NEW : FullScreen Status | Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Tag - marathi

Marathi SMS

जर आपल्या

जर आपल्या जीवनात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे आपल्या जीवनातील महत्व ,आपल्यासाठी त्या व्यक्तीची किंमत.. आपल्या जीवनातील त्या व्यक्तीचे स्थान…. खरोखर हे जाणूनचं घ्यायचे असेल ……… तर त्या व्यक्ती पासून काही काळ दूर जा आणि त्या व्यक्तीला विसरायचा प्रयत्न करुन पहाMarathi SMS

पांढय्रा प

पांढय्रा पांढय्रा दुधाची मऊ मऊ साय , काय आमची आटवण येते कि नाय , सुंदर सुंदर हरणिचे वाकडे तिकडे पाय , S M S नाय Miss call नाय मोबाईल विकला कि काय.Marathi SMS

मुलगी : मा

मुलगी : माझ्याकडे अस काय बघत आहेस? तुला कोणी बहिण नाहीये का ?.. मुलगा : आहे ना, म्हणून तर बघत आहे….. मुलगी : का ?.. मुलगा : कारण ती मला म्हणाली गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान दादा मला एक वाहिनी आण
Marathi SMS

सुंदर मुलग

सुंदर मुलगी कॉलेज मधे दिसली की, कॉलेज कसे विधानसभेसारख वाटत आणि ती मुलाकडे पाहून हसली की त्याला बिनविरोध आमदार झाल्यासारखा वाटत.. एकदा का ती लग्नाला हो म्हणाली की मुख्यमंत्री झाल्यासारखा वाटत.. आणि लग्नाला एक वर्ष झाल की मग आदर्श घोटाळl केल्यासारख वाटत !!