Latest Funny Jokes


ਤੇਰੀ ਯਾਂਦਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਲੰਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਤਾ ਨੇ… ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਰਬ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ ਵਾਂਗ ਬਰਸਾਂਤਾ ਦੇ….Explore Marathi SMS

हसतच कुणीतरी भेटत असतं,नकळत आपल्यापेक्षाही आपलसं वाटत असतं, केंव्हा कोण जाणे मनात घर करुन राहत असतं, ते जोपर्यंत जवळ आहे त्याला फूलासारखं जपायचं असतं,दूर गेल्यावरही आठवण म्हणून मनात साठवायचं असतं, याचचं तर नाव मैत्री असं असत.Explore Marathi SMS

स्वप्नातल्या तुला, रोज मी सत्यात पाहतो… जगाला विसरून,मी फक्त तुझ्यातच हरवतो… कळतच नाही कधी, मग हा दिस सरतो… अन स्वप्नातल्या तुला,परत सत्यात पाहण्यासाठी… जीव हा माझा, खरच खूप तळमळतो … खरच खूप तळमळतो …Explore Marathi SMS

स्वप्नांच्या मागे धावु नकोस, स्वप्न सगळीच पूर्ण होत नाहित… उरतात ते फक्त उसासे, अश्रु पण खाली ओघळत नाहित..Explore Marathi SMS

सुख वेचायला शिका दुखः सहन करायला शिका अश्रु पुसायला शिका इतरांना हसवायला शिका आयुष्य दोन घडिचा डाव आहे ह्यात जगायला शिका काय की आकृती नाही तर आकार बदलतो स्वभाव नाही तर व्यवहार बदलतो सावध रहा ह्या दुनियेत कारण येथे ईच्छा पुर्ण नाही झाली तर देव पण बदलला जातो.Explore Marathi SMS

सुंदर मुलगी कॉलेज मधे दिसली की, कॉलेज कसे विधानसभेसारख वाटत आणि ती मुलाकडे पाहून हसली की त्याला बिनविरोध आमदार झाल्यासारखा वाटत.. एकदा का ती लग्नाला हो म्हणाली की मुख्यमंत्री झाल्यासारखा वाटत.. आणि लग्नाला एक वर्ष झाल की मग आदर्श घोटाळl केल्यासारख वाटत !!Explore Marathi SMS

सुंदर आहे चेहरा म्हणुन मी राजकुमार नाही लिहतो आहे मी म्हणुन लेखक नाही कवी तर बोलण्याने कळतात घर माझे महाल दिसते खरे तर माझे झोपडेही नाही ईथे खोटे बोलल्याशिवाय काहींना करमतच नाही… कुणाला प्रेम तर कुणाचे आयुष्याचा खेळ हरवुन सोडते कुणास फसवणुक मिळतेExplore Marathi SMS

सहवासाच्या वेलिवर प्रीतीच फुल , केव्हा उमलल कळलच नाही , तु माझी तु माझी म्हणताना , मी तुझा केव्हा झालो कळलच नाही !!Explore Marathi SMS