Latest Funny Jokes


शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते , तर अश्रुंची गरज भासली नसती सर्व काही शब्दात सांगता आले असते तर भावनांना किंमतच उरली नसती .Explore Marathi SMS

वाट पाहता पाहता तुझी , संध्याकाल ही टळुन गेली. तो पर्यंत सोबत होती सावली माझ्या, पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली ..Explore Marathi SMS

लढता लढता हरलो जरी, हरल्याची मला खंत नाही.. लढा माझा मराठीसाठी, लढाईला माझ्या अंत नाही.. पुन्हा उठेन आणि पुन्हा लढेन, शांत बसायला मी काही संत नाही!!!! महाराष्ट्रExplore Marathi SMS

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम असतं गुलाबाचं फुल देणं प्रेम नसतं पाकळीसम तिला जपणं प्रेम असतं तिला हसवणं म्हणजे प्रेम नसतं तिच्या सुखात आपलं हसणं प्रेम असतं तिला नेहमी सावरणं प्रेम नसतं तिच्यासंगे कधी रडणं सुध्दा प्रेम असतंExplore Marathi SMS

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम असतं गुलाबाचं फुल देणं प्रेम नसतं पाकळीसम तिला जपणं प्रेम असतं तिला हसवणं म्हणजे प्रेम नसतं तिच्या सुखात आपलं हसणं प्रेम असतं तिला नेहमी सावरणं प्रेम नसतं तिच्यासंगे कधी रडणं सुध्दा प्रेम असतं.अजयExplore Marathi SMS

राज़-ए-उल्फ़त छुपा के देख लियादिल बहुत कुछ जला के देख लियाऔर क्या देखने को बाक़ी हैआप से दिल लगा के देख लियावो मेरे हो के भी मेरे ना हुएउनको अपना बना के देख लियाआज उनकी नज़र में कुछ हमनेसबकी नज़रें बचा के देख लियाआस उस दर से टूटती ही नहींजा के देखा, न जा के देख लिया’फ़ैज़’, तक़मील-ए-ग़म * भी हो ना सकीइश्क़ को आज़मा के देख लिया…Explore Marathi SMS

रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उदास होऊ नकोस मला हसता येणार नाही, हृदय तोडु नकोस मला जोडता येणार नाही, साथ कधी सोडु नकोस मला तुला कधी सोडता येणार नाही, रूसवा धरु नकोस मला शब्द सापडणार नाही, तुझ्याशिवाय जीवनात अर्थ नाही. असं मी म्हणतं नाही कारण. तुझ्याशिवाय जीवनात जीवच राहणारनाही।Explore Marathi SMS

रांझना सिनेमा बघितल्यावर एक गोष्ट लक्षात आली की . झोया नावाच्या मुलीवर ज्याने प्रेमकेले तो साला फुकटात मेला . example जन्नत… इशकजादे… एक था टायगर.. आणि आता रांझना…Explore Marathi SMS