NEW : FullScreen Status | Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

Tujyasatic

Tujyasatich Te Phul Hataat Rahila, Bolel Mhantala Tula Pan..? Othatach Rahila, Phul Japun Tevla Ahe Te Tujasatich Hota, Karan, Maja Ayushya Katyani Barlela Hota.Marathi SMS

Tujhyavar

Tujhyavar prem karto, karat rahin, Tu jari jivanachya akher paryant nahi bhetalis, Tari tujhya navacha jap matr karat rahin.Marathi SMS

tu boltana

tu boltana mi pahat basto tu hastana mi pahat basto .. khare tar tuze samorche dat kase kidlet yachach mi vichar karto.
Marathi SMS

Tichya Pre

Tichya Premat Zalo Hoto Mi Purn Veda, . . Tichya Premat Zalo Hoto Mi Purn Veda, . . . . Ek Divas Ti Aali Aani Mhanali Dada Mala Mulga Zala Ha Ghe Peda.
Marathi SMS

Ti bolali

Ti bolali hoti shevatparyant sath dein.!! Mg ka kele tine ase majyashi achanak geli sodun mala ti.priye ajun tula majya jivanat yenyacha marg mokala aahe..ajayMarathi SMS

SubhanAlla

SubhanAllah (Glory be to Allah) & Alhamdulillah (Praise be to Allah) Fill Up What Is Between The Heavens & The Earth… (Muslim, Ahmed, Tirmidhi)Marathi SMS

Sant Surda

Sant Surdas Ni LihiLi Vani. Sant Surdas Ni LihiLi Vani. Ekmukhane Jorat Bola. Sheeeela.. Sheela Ki Javani..Marathi SMS

Sangu Shak

Sangu Shakat Nahi Mi Tu Aahes Tari Kiti Sundar Sparsh Tula KarnyaSathi Pavsachi Yete Ek Sar..