Latest Funny Jokes


आई – बाबा आईने बनवल, बाबानी घडवल, आईने शब्दान्ची ओळखकरुन दिली, बाबानी शब्दान्चा अर्थ समजवला. आईने विचार दिले, बाबानी स्वातंत्र्य दिले, आईने भक्ती शिकवली, बाबानी व्रुती शिकवली, आईने लढण्यासठी शक्ती दिली, बाबानी जिकण्यासाठी नीती दिली, त्यान्च्या परिश्रमामुळे यश माझ्या हाती आहेExplore Marathi SMS

अनेक जण भेटतात.. खूप जण आपल्या जवळ येतात आणि दुरावतात ही… अनेक जन आपल्याला शब्द देतात आणि विसरतात ही… सूर्यास्ता नंतर स्वताःची सावलीही दूर जाते.. शेवटी आपण एकटेच असतो आणि.. सोबत असतात फक्त आणि फक्त आठवणीExplore Marathi SMS

अनेक जण भेटतात.. खूप जण आपल्या जवळ येतात आणि दुरावतात ही… अनेक जन आपल्याला शब्द देतात आणि विसरतात ही… सूर्यास्ता नंतर स्वताःची सावलीही दूर जाते.. शेवटी आपण एकटेच असतो आणि.. सोबत असतात फक्त आणि फक्त आठवणी.Explore Marathi SMS

Zare ani dole yana fakta vahne mahit asate farak evdhach ahe ki? Zare vahtat talyachya sathvnit Ani Dole vahtat kunachya tari Athvanit.!Explore Marathi SMS

Vajali tutari, Karu ya tayari, Asel mumbai pyari, Tar hakala bihari, Mumbai maharashtrachi aani, Maharashtra marathyancha, Jaage vha aata tari, Khup jhali dadagiri.Explore Marathi SMS

tula visarnyacha atta kuthe me, prayatna kartoi… Pan he kavita lihita lihita, Punha tulach ga me atavtoi..!!Explore Marathi SMS

Tula mi visaru shakat nahi… Tuhi mala visaru shakat nahi… mag kashala chehara padtes… Kashala manala aavar ghaltes..Explore Marathi SMS

Tula Mana Pasun Prem Karto Maze Jivana Tujya Nave Karto Mi TUZYA pasun Dur Aahe Ti Vegli Bab Pan Aathavan Matr Tuzi Diwas Ratr Kadhato.Explore Marathi SMS