Latest Funny Jokes


SubhanAllah (Glory be to Allah) & Alhamdulillah (Praise be to Allah) Fill Up What Is Between The Heavens & The Earth… (Muslim, Ahmed, Tirmidhi)Explore Marathi SMS

Sant Surdas Ni LihiLi Vani. Sant Surdas Ni LihiLi Vani. Ekmukhane Jorat Bola. Sheeeela.. Sheela Ki Javani..Explore Marathi SMS

Sangu Shakat Nahi Mi Tu Aahes Tari Kiti Sundar Sparsh Tula KarnyaSathi Pavsachi Yete Ek Sar..Explore Marathi SMS

Sakali Hastes Dupari Hastes Sandhyakali Hastes Ratri Hastes Gharat Hastes Rastyat Hastes Yetana Baghun Hastes Jatana Baghun Hastes Tila Kay Vaatte Tu Ektich Dat Ghastes ?Explore Marathi SMS

Sahvasachi komal phule kevhach sukun j, aathvaninche sugandhi kaate matra kayam bochat rahtatExplore Marathi SMS

Sagar kinari basun koni radat asel, tuzi aathavan kadhun koni tadphadat asel, Hrudyavar hath thevun ekda vichar tar kar, Tuzyasathi pan koni jagat asel.Explore Marathi SMS

Rimzim pavsat tula vatat asel chimb bhijav, Pani udavat gani gatana konala khas bhetav ! Ho na ? Ho bolana, Lajayach kay tyat ? Pratyek BEDKALA asach vatat.Explore Marathi SMS

Rastyavarun Jatana Najaret Najar Tujhi Bhidali An Mala Pahun Tu Haluch Lajli An Tujhh Lajnn Pahun Majhi Shuddhch Harpali..Explore Marathi SMS