NEW : FullScreen Status | Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

Khup Du:kk

Khup Du:kkh Dile Mi Tujhya Manala Maaf Kar Ya Prem Vedyala Nehmi Prarthna Karto Mi Devala Sukhi Thev Majhya Priyela.Marathi SMS

Kaay Jadu

Kaay Jadu Keli Tine Jinkale Mala Eka Kshanat Kaay Jadu Keli Tine Jinkale Mala Eka Kshanat Pratham Darshanich Bharli Ti Majhya Manaat.. HeartMarathi SMS

Jr Tu kona

Jr Tu konavr Prem karat Asel Tarch Khali Vach Thamb tujhya Aailach sangto (‘.'(/ O Kaku ./. Bighadla…
Marathi SMS

jivna madh

jivna madhe kadhi konavar khar prem karayach nasat. karan khar prem kel tar premaadhe jar ka dhoka milala ki khup vaiet vatat .
Marathi SMS

Jivanat Ka

Jivanat Kadhi Konala Kami Samju Naka, Karan Ek Lahanishi Mungi Tumchya Gandila Chau Shakte, Pan Tumhi Chau Shakat Nahi.!Marathi SMS

Jithe prem

Jithe prem kami aste, Tithe dost disu lagatat, Aarashyala hruday nasat, Pan kalpana matr baryach asatat.Marathi SMS

Jithe boln

Jithe bolnyasathi shabdanchi garaj naste, anand dakhvnyas hasnyachi garaj naste,dukh dakhvnyasathi ashrunchi garaj naste, na boltach jyamadhe sare samajte ti mhanje maitri !!Marathi SMS

Jithe Boln

Jithe Bolnyasathi Shabdanchi Garaj Naste, Anand Dakhvnyas Hasnyachi Garaj Naste, dukh Dakhvnyasathi Ashrunchi Garaj Naste, Na Boltach Jyamadhe Sare Samajte Ti Mhanje Maitri!