Latest Funny Jokes


Prem kele manapasun pan kadhich tila te samajale nahi,sukhi thev deva tu tila, tiche dukh pan mala baghvat nahi.Explore Marathi SMS

Prem Karaich Hoth, Pan Phudch Paul Kas Takaich He Samjat Navht, Karan Te Sagl Swapnanchya Palikadle Hoth, Tumchyasathi Kai Pan Karaiche Hote, Pan Devyani Chi Saathch Navhti, Ani Phude Urli Hoti Fakt Anholkhi Disha!!Explore Marathi SMS

Phulabarobar kai maitri karaychi, Ti tar ekda phultat ani komejun jatat, Maitri karaychi asel tar ti katyasobat karavi, Ekda tochale ki kayam lakshat rahatat…!!!Explore Marathi SMS

Pavlasobat 1 Janiv Pathvat Aahe, SMS Sobat 1 Bhavna Pathvat Aahe. Vel Milala Tar Swikar Karun Ghe, 1 Mitra Tula SHUBH-PRABHAT Pathvat Aahe.Explore Marathi SMS

Pavitra He Maze Prem Artha Vegla Kadu Nakos, Uthta Basta Athvan Yete Ti Hiraun Gheu Nakos, Uttar Mazla Deshil Ka Asmita Tu Mazyashi Maitri Thevsil Ka..Explore Marathi SMS

Nate Tech ‘sath’ Denare, Jivan Tech ‘Aanand’ Denare, Mitra Tech ‘Bhavna’ samjnare, Aani Aayushya Tech saglyana japnare.!Explore Marathi SMS

Nasel udya mi ya jagat, Tevha Tu Maun Ka Palayche.. Ekte Panat Aathvan Yeiel Mazi, Tevha Tu 2 Themb ashru Mazyasathi ka Galayache.Explore Marathi SMS

Naate Julte Sahaj Pane, Naata Tikta Sahajpane, Parantu. Tutlyanantr Dolyatale Temb He Galtat Sahajpane, Ohghalele Temb Pusta Yetat Sahapane, Mag Atvani Ka Jaat Nai Sahaj Pani..Explore Marathi SMS