Latest Funny Jokes


Nasel udya mi ya jagat, Tevha Tu Maun Ka Palayche.. Ekte Panat Aathvan Yeiel Mazi, Tevha Tu 2 Themb ashru Mazyasathi ka Galayache.Explore Marathi SMS

Naate Julte Sahaj Pane, Naata Tikta Sahajpane, Parantu. Tutlyanantr Dolyatale Temb He Galtat Sahajpane, Ohghalele Temb Pusta Yetat Sahapane, Mag Atvani Ka Jaat Nai Sahaj Pani..Explore Marathi SMS

Na Sampnare akhand swapna asave ,na bolta eku yetil ase shabd asavet,grishmat paus padtil ase dhag asavet ,na magta sobat sath detil ase mitra asavet.Explore Marathi SMS

Mulgi – Mi jar maran pawale tar tu kay karnar ? Mulga – Mi pan marnar Mulgi – Pan ka? Mulga – Kadhi kadhi Jast khusi pan jeev ghete..Explore Marathi SMS

Mulanchi baikobaddal apeksha.. Baiko chaar chaughat uthun disli pahije. Pan.. . . . . Tila pahun chaar chaughancha uthla Nahi pahije !Explore Marathi SMS

Me Kavita Ka Lihito Ye Mala Karach Kalat Nai, Karan Jichyasati Me Lihito, Tichyaparynt Tya Kadich Pohochat Nai, Ani Manachi Parat Gaalmel Nako, Manun Me Tya Parat Vachat Nai!Explore Marathi SMS

Mazi ek frnd aahe ti tuzya badal vicharat hoti mi tila tuza no. Dila aahe tiche nav aahe SMILE I think ti aali asel na?Explore Marathi SMS

Mazi 1friend ahe tuzya bddal vichart hoti Mi tila tuza No. dila ahe Ti tula bhetayla yeil tiche nav aahe SMILE I Think ti ali asel.( Ravi Mahajan )Explore Marathi SMS