NEW : FullScreen Status | Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

G1 he vaha

G1 he vahatya panya sarkhe aahe.tya sarkhe vahun n jata sagara til lattan sarkhe punha punha jomane usala.’ya tun ek kalate ki manus hi usalto ani sagara til kharya panya sarkhi olakh nirman kar to’Marathi SMS

Ekda Ek Ka

Ekda Ek Kala Dhag Vijekade Pahun Khidi Khidi Hasla Chidun Tine Muskatat Dili Tasa To Dhas Dhasa RadLaMarathi SMS

Ek naata j

Ek naata je kadhi hasavata, kadhi radavata, kadhi ugach manatlya manat hasta,jyat nasto durava,nasto rusva-fugva, nasto raag dvesh,aste te faqt prem, apulki,maya,adar ani aste sath,sukh-dukhachi, te naat mhanje maitrich
Marathi SMS

Ek Naata J

Ek Naata Je Kadhi Hasavata, Kadhi Radavata, Kadhi Ugach Manatlya Manat Hasta, Jyat Nasto Durava, Nasto Rusva Fugva, Nasto Raag Dvesh, Aste Te Faqt Prem, Apulki, Maya, Adar Ani Aste Sath, Sukh Dukhachi, Te Naat Mhanje Maitrich.
Marathi SMS

Ek Jabarda

Ek Jabardast, Bhayanak, Kaljache Thoke Chukavnara Sms . . . . . . . . . . . . . . Udya Pathavin, Aaj Aaram Kar.Marathi SMS

Dole pusay

Dole pusayla kunitari asel tar rusayla bara watte,eknare kunitari asel tar manatla bolayla bare watte,kautuk karnare kunitari asel tar thakeparyant rabayla bare watte,najar kadhnare kunitari asel tar natayla bare watte,ashel lavnar kunďtari asel tar waat baghayla bare watte.aplyasathi marnar kunitari asel tar mareparyant jagayla bare watte..Marathi SMS

Deh dila s

Deh dila shobhe sathi, Aatma dila prema sathi, Koni nahi kona sathi, He jag aahe fakt swartha sathi.Marathi SMS

Bhavnanchi

Bhavnanchi kadhi shant tar kadhi usalati laat, Ki hrudayanna sandhanari janu ek vahivaat, Maitri asavi shishiratlya dhukya sarakhi, Karan ti aste don jivanchi gaath.