பிலிப்ஸ் கம்பெனில பழைய ட்யூப் லைட்ட கொடுத்தா புதுசு தரதா சொன்னாங்க. நான்

முடியாதுன்னுட்டேன்.

ஏன்னா எனக்கு நீதான் முக்கியம்.

FunnyTube.in