ஹலோ யார் பேசறது?
நான் செல்லம்மா பேசறேன்?
நாங்க மட்டும் என்ன கோவமாவா பேசறோம்….

யாருனு சொல்லும்மா!
===============================

TopJokes.in