🌻મદદમા આવી શકે તેવા નંબર🌻

1-> પોલીસ -: 101

2-> એમ્બ્યુલન્સ – 108

3-> ઓટોરિક્શા તરફથી હેરાનગતી થતી હોય તો ટ્રાફિક પોલીસ
નો નંબર -: 1095

4-> એન્ટી કરપ્શન અંગે ફરિયાદ નો નંબર – : 180023344444
->એનો બીજો નંબર વોટસએપ -: 9586800870 (આંમા શક્ય
હોય તો ઓડિયૉ , વિડીઓ કે ફોટો મોકલવો )

5-> આપઘાત ના વિચારો આવતા હોય તો તેમ આપઘાત કરશો નહી તે માટે આ (1096)નંબર ઉપર ફોન કરો.

6-> મહિલા હેરાન થતી હોય તો નંબર -: 1019

7-> વરિષ્ઠ નાગરિકો અને બાળકો અંગે મદદની જરૂરિયાત માટે નંબર
-: 1090

8-> જો પ્રવાસ દરમિયાન કાંઈ તકલીફ થાય તો નંબર -:
9969777888

9-> આપણી આંખ સામે કાંઈ અજગતુ થતુ હોય પરંતુ આપણે
આપણી ઓળખ પોલીસ ને આપવી ન હોય તો આ નંબર :
7738133144 અને 7738144144 ઉપર પોલીસને એસએમએસ કરો, પોલીસ સંભાળી લેશે.

10 -> સાઈબર ગુના માટે નંબર -: 9820810007

11 -> રેલવે પ્રવાસ દરમિયાન કાંઈ પણ સામાન ખોવાય તો નંબર
જોડો -: 9833331111

આ હેલ્પલાઇન નંબર ને વધુ ને વધુ ફોરવર્ડ કરો . જેથી કોઈને સંકટ
સમયે કામ આવી જાય .

💢🌻💢🌻🌹💢🌻💢🌻

👉Emergency Blood mate Contact Number👈
➡Junagadh
Khimji bhai:9898040444
➡Keshod
Mahesh bhai:9825704242
➡Veraval
Ashok bhai:9099966377
➡Upleta&Dhoraji
Mehulbhai:9879248888
➡Rajkot
D.m:9429211135
Brijesh bhai:9879213725
Vikram bhai:9586814111
Rahul bhai:9924260010
➡Morbi
Mahendra bhai:9904833911
➡Kutch
Sandip bhai:9712042999
Dr.Kanji bhai:7874307037
➡Jamnager
Ramesh bhai:9601906520
Naresh bhai:9898888312
➡Jam Khambhaliya
Pratap bhai:9712782211
➡Vadodara
Hiren bhai:9924937171
➡Ahemdabad
Jasmin bhai:9712358834
➡Benglor
Pravin bhai:8880687614
➡Bharuch&Radhanpur
Dhana bhai:9725914199
➡Bhavnager
Dr, Lalu bhai:9276858955
👉Bhaiyo aa post tamara Darek group ma send karjo jethi badha bhaiyo ne help mali sake👈

FunnyTube.in