ઉડતા પંજાબ પછી ૨૦૧૭ માં નવું ફિલ્મ આવશે…
..
.
.
.
” ઉડતી ખુરશી ”
.
.
.
.
જેના પ્રોડ્યુસર :: પાટીદાર
ફિલમ ડાયરેક્ટર :: RSS
હીરો :: વિજય રૂપાણી, જીતું વાઘાણી
વિલન : જનતા
.
૧૮૨ ( સીટ ) સિનેમા થીયેટર માં રીલીઝ થશે..
.
એનું આઈટમ સોંગ પણ હશે ..
.
” ખુરશી તો પારકી થાપણ કહેવાય ”
😂😂😂😂😂😂😂😂😂

TopJokes.in