अदभुत संयोग

राम _ रावण

कृष्ण _ कंस

ओबामा _ ओसामा

नरेन्द्र _ नवाज

😀😀😀😀😀

TopJokes.in