‪🚩 तमाम मराठी बांधवाना 🚩
” शुभ रात्री ”

आणि

ज्यांच्या घरावरून इंग्रजांच विमान गेलय ना 😁
त्यांना .. .. .. .. .. .. .. ..
😴 Good Night 😴

😄😃😄

TopJokes.in