*दहा #लोकांच्या पुढे #पुढे* *करण्या पेक्षा*
*एकाच*
*…. #माणसाच्या पाठीमागे* *#ठामपणे*
*#उभे रहा*
*. . . #मेला तरी त्याच्यासाठी #आणि*
*#जगला तरी .#त्याच्या_साठीच…!*
😘शुभ रात्री

FunnyTube.in