‪http://sharechat.co/post/xp6Gmr
☘☘☘☘☘☘☘☘☘
…अंधारासारख्या संकटाला…
…दोष देत बसण्याऐवजी…
…एक ज्योत पेटवण्याचे धाडस दाखवले…
…तरच अंधार दूर होईल…
…आपल्या नशीबापेक्षा…
…कर्तृत्वावर जास्त विश्वास असावा…
…कारण उद्या येणारी वेळ…
…आपल्या नशीबामुळे नाही…
…तर कर्तृत्वामुळे येते…
💥💥 शुभ रात्री 💥💥
☘☘☘☘☘☘☘☘☘

FunnyTube.in