‪🌷🌺💫 *सुंदर विचार*💫🌺🌷

मन तर देवाने प्रत्येकाला दिले
आहे…
पण दुस-याचे मन जिंकता
येणारे *”मन”* काही ठराविक
लोकानांच दिले आहे ..!!

💐 *शुभ रात्री*

FunnyTube.in