‪💞💞
जेव्हा *मायेची* आणि *प्रेमाची* माणसं आपल्या जवळ असतात. 💞💞

💞💞 तेव्हा *दु:ख* कितीही *मोठं* असलं तरी त्याच्या *वेदना* जाणवत नाहीत. ……!!💞💞
🏵🌹🌺🙏🏻शुभ रात्री 🌺 🌹🏵🙏🏻

TopJokes.in