‪*आपल्याकडे जगाला देण्यासाठी काहीच नाही, असं वाटत असेल तर
चेहऱ्यावर एक छानस😀 “SMILE” दया.* 🌹 *हे छोटस हास्य*
*इतर कोणत्याही*
*वस्तू पेक्षा खुपच*
*”मौल्यवान” आहे,*

💐💐..GOOD Night💐💐

TopJokes.in