‪*એ મેહમાન બનીને આવ્યા મે પુછ્યું શું લેશો*

*એણ કહ્યું દર્દ તો બહુ છે બીજું કંઈ હોઈ તો આપો . …. … ?*

TopJokes.in