‪🌷💐🌷शुभ रात्री🌷💐🌷

आकाशात एक तारा
आपला असावा…

थकलेले डोळे उघडताच
चमकून दिसावा..!!

एक छोटीशी दुनिया
आपली असावी…
तुमच्यासारखी जिवलग माणसे
तिथे नेहमी दिसावी..!!

🌷💐🌷शुभ रात्री🌷💐🌷😑😑

TopJokes.in