‪​मुलगा असो किंवा मुलगी​

घरी आल्यानंतर त्याचा तोंडून एकच प्रश्न नीघणार ??

​” आई ” कुठे आहे..?​

आई कडे काही काम नसते पण,, ​आईला बघुन​ मनाला मिळालेली शांतता वेगळीच असते…
😊😊 शुभ रात्री 😊😊
…🙏🏻

FunnyTube.in