*’आनंद’ हा एक ‘भास’ आहे,*
*💐ज्याच्या शोधात आज*
*प्रत्येकजण आहे.*
*’💐दु:ख’ हा एक ‘अनुभव’ आहे, जे प्रत्येकाकडे आहे.*
*तरीही अशा जीवनात तोच ‘जिंकतो’,*
*ज्याचा ‘स्वत:वर पूर्ण विश्वास’ आहे.*

🌹 *शुभ रात्री*🌹
🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿

FunnyTube.in