‪*😘जोडली नाहीत जास्त नाती पण आहेत ती मनापासून जपतो…!!_*
*_आपल्या माणसांवर मात्र _*
*_मी स्वत:पेक्षा_*
*_जास्त प्रेम करतो_*😘
😍 *शुभ रात्री*😍

TopJokes.in