‪*प्रत्येक वेळेस तुम्हाला लोकांची साथ मिळेलच असे नाही,*
*कधीकधी एकटे पण लढावे लागते,*
*पण असे लढा कि साथ न देणारे पण हात जोडून प्रणाम करतील*

🌹 *शुभ रात्री* 🌹

FunnyTube.in