*જીવનમાં કયારેક ખરાબ*
*દિવસનો અનુભવ થાય ને*
*સાહેબ ,*
*તો એટલો જુસ્સો જરુર*
*રાખજો કે*
*દિવસ ખરાબ હતો*
*જિંદગી નહિ…*

😊😊good morning😊😊

FunnyTube.in