*જીંદગી બહુ ટુંકી છે… મજા કરતા શીખો.*

*અરે, નસીબ શુ ચીજ છે… તેને પણ બદલતા*
*શીખો……..*

*સાહેબ…….. દુધ દહી ઘી છાસ માખણ બધા એક જ કુળ ના હોવા છતા દરેકની કિંમત અલગ અલગ હોય છે. કેમકે શ્રેષ્ઠતા જન્મથી નહીં પરંતુ પોતાના કર્મો કળા અને ગુણોથી પ્રાપ્ત થાય છે.*
🔱હર હર મહાદેવ🔱
🔱ૐ નમઃ શિવાય🔱
🔱 જય માતાજી 🔱

FunnyTube.in