ગમવાથી કોઈ *ચીજ* આપણી નથી હોતી,
દરેક *મુસ્કાન* ખુશીની તો નથી હોતી,

*મેળવવા તો બધા માંગે છે ઘણું બધું,*

પણ ક્યારેક *સમય* તો ક્યારેક *કિસ્મત* સાથે નથી હોતી.

🌹GooD MoRniNg🌹
🙏Jay bhavani

FunnyTube.in