*જીવનમાં જ્યારે તમે બધી જગ્યાએ હારી જાવ સાહેબ,*

*ત્યારે એક વાત યાદ રાખવી હિંમત ક્યાંય ભાડે મળતી નથી અને કોશિશના ક્યાંય કારખાના નથી હોતા,બને પોતે જ કરવી પડે છે.*

*🌸સુપ્રભાત🌸*

FunnyTube.in