ભુરો ટ્રાફિક પોલીસ પાહે હેલ્મેટ પહેરી, લાઈસન્સ અને ગાડીના બધા કાગળ લઈને ગ્યો ને હવાલદાર ને પુછ્યુ સાહેબ બધા કાગળો બરાબર છેને?

હવાલદાર : હા બરાબર છે, પણ તારી ગાડી ક્યાં?

ભુરો : બરાબર હોય તો પછી હું ગાડી ઘરેથી લેતો આવું.

😛😛😛😂😂😂😛😛😛

TopJokes.in