NEW : FullScreen Status | Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Funny Jokes

Funny punjabi joke punjabi lang

ਰਾਜੂ: ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ
ਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਫੜੋ,
ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾ.
.
ਰਾਜੂ ਪਰਸ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ |
ਰਾਜੂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ,
.
ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕਿਉ ਨਹੀ ਛੱਡ ਦੀਆਂ ,
ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ ਤਾ ਵਿਚੋਂ ਰਬੜ ਦਾ ਲੰਨ ਨਿਕਲਿਆ,
,
ਰਾਜੂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ,
,
ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆਈ ,
,
ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਤੁਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਤਾ ਨਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ,
,
” ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ “,
,
ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੰਡ ਪੜਵਾਉਣੀ

hahhhahahahahahahahahaha😄😄☺☺☺😀😀😀😀😀😀😘😘😘😘😜😜😜😜😃😃😃

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs