Tag - marathi


Tujyasatich Te Phul Hataat

Rahila Bolel Mhantala Tula

Pan..? Othatach Rahila

Phul Japun Tevla Ahe Te

Tujasatich Hota Karan Maja

Ayushya Katyani Barlela Hota.Explore Marathi SMS

पहिल्या माळ्यावरुन पडण्यात आणी शेवटच्या माळ्यावरून पडण्यात काय फरक आहे?

1ल्या माळ्यावरुन : धप्प !! आ आ आ आ आ आ आ आ आ..

आणी शेवटच्या माळ्यावरुन : आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ …धप्प !!Explore Marathi SMS

आमच्याबद्दल आम्हालाच काय विचारता

आमच्याबद्दल विचारायचे असेल तर

विचारा सह्याद्रीच्या कड्याकपारींना

खणखनणार्याल तलवारीना

अरबी सागराला

मराठी मनाला……….

आणि पाणी पितानही शिवाजी दिसला म्हणून.

चार पावले मागे फिरणार्यां मोगलांच्या घोड्याना.

जय भवानी जय शिवाजी!

म्हणजे

!! छत्रपति शिवाजी महाराज!!Explore Marathi SMS

तुझ्यावर्च प्रेम व्यक्त कर्ण

मला काही जमत नाही …………….

तुझ्या आठवणी शीवाय

मन मात्र कशात रमत नाही …….Explore Marathi SMS

मी म्हंटल “अगं मी काहीही करेन

तुझ्यासाठी

तुला हसतं पाहण्यासाठी तुझी आस्व

पुसण्यासाठी

तू फक्त हो म्हण ग…”

तिनेही लाजत म्हंटल”हो राजा मी तुझीच

आहे रे

माझ्याही श्वासाला गरज तुझीच आहे रे”

मग कसं कोण जाने ती माझ्या मिठीत

विरून गेली

विर्घळूनच गेली

अगदी माझ्याही नकळत!!

आता मी मी राहिलो नव्हतो न

ती ती उरली होती दोघानाही आता ओढ

लग्नाची लागली होती..

मग न जाने का नजर माझीच लागली …..

मी तिला अचानक माझ्या लग्नाची खबर

सांगितली

अन थोड्याच वेळात रूम

तिची गाठली पत्रीकेसोबत…

त्या भाबडीने हात तिचा कापला होता ..

मी जाण्यापूर्वी श्वास कधीच सोडला होता…

येऊन पाहून जा ग

पत्रिका आपल्याच लग्नाची आहे..

सोंग केलं होतं ग मीसारं…

फक्त तुला जळवण्यासाठी …

आज तिच्या प्रेतासोबत माझंही प्रेत जळतंय…

जीव सोडला आहे….तरीही काळीजरडतंय..Explore Marathi SMS

प्रेयसी :-चौकातील मुले आणि बाकी लोक आपल्याकडे

संशयाने बघतात…

नावे ठेवतात…

त्यांना वाटते आपण टाईमपास

करत आहोत….!!

मला नाही आवडत असं…

अशाने खर्या प्रेमाची किंमत कमी

होते ना ..???

हे ऐकून प्रियकर ५०० ची नोट

कढतोव तिला विचारतो ह्याची

किंमत किती…???

प्रेयसी :- पाचशे !! प्रियकर ती नोट

चुरगाळतो आणि आता ह्याची किंमत किती ….???

प्रेयसी :- पाचशेच !!

प्रियकर:- ती नोट खाली टाकतो…

धुळीत मिळवतो….

आता ह्याची किंमत किती…??

प्रेयसी :- पाचशेच !!

प्रियकर :- हं बरोबर ….!!

आपले प्रेम सुद्धा असेच आहे सोनू…

लोकांनी कितीही नावेठेवली तरी

आपल्या प्रेमाची किंमत कधीच

कमी होणार नाही..!!Explore Marathi SMS

एकदा एका जोकर ने लोकांना खूप छान जोक सांगितला लोक खूप हसले…

परत त्याने दुसऱ्याँदा तोच जोक सांगितला लोक कमी हसले….

परत तिसऱ्यांदा त्याने तोच जोक सांगितला काहीच लोक हसले ..

त्याने वारंवार तोचजोक सांगितला लोक हसेनासे झाले…

आता त्याने एक महत्वाची गोष्ट लोकांना सांगितली कि

“जर एखाद्या आनंदावर तुम्ही वारंवार आनंदी होऊ शकत नाही तर..

एखाद्या दुखावर तुम्ही वारंवार दुःखी कसे काय होऊ शकतात”Explore Marathi SMS

समुद्रकाठी बसणारे लोकं

सर्व वेडे असतात मात्र खरे

प्रेम करणारे लोकं फ़ार थोडे असतात.Explore Marathi SMS

पुन्हा सुदूर पसरवू

महाराष्ट्राची कीर्ति ।

शिवरायांची स्मरुन मुर्ती

शिवशंभूंची घेऊया स्फूर्ती ।

एकच ध्यास

जपू महाराष्ट्राची संस्कृती!Explore Marathi SMS

एक खरी प्रेमकथा…..

Break-Up Ke Baad..

मुलगी :तुझी नविन गर्लफ्रेँन्ड खुप

छान आहे..

(तीने चांगलचं Impress केलं असेल..)

मुलगा : हो आहेचं ती..

(पण सर्वात सुंदर मुलगी माझ्यासाठी तुचं आहेस..)

मुलगी : मी ऐकलयं ती खुप Stylish n

Joking आहे..

(ह्यातलं माझ्यात काहीचं नव्हतं म्हणुन आपलं Break-Up झालं वाटतं…)

मुलगा : असेलही..

(पण तुझ्यासमोर ती काहीचं नाही..)

मुलगी : मला आशा आहे

तुम्ही शेवटपर्यँत

खुश राहाल

एकत्र राहाल..

(कारण आपण शेवटपर्यँत पोहोचलोचं नाही..)

मुलगा : I Hope So आम्ही राहू..

(पण आपण नातं का नाही टिकवू शकलो..??

का शेवटपर्यँत पोहचू शकलोनाही..??..)

मुलगी : Well आता मी निघते Bye..

(माझं रडणं सुरु व्हायच्या आत..)

मुलगा : हा मी पण निघतो..

(Plz इथुन गेल्यानंतर तु रडु नकोस..)

मुलगी : Bye..

(मी अजुनही खुप प्रेम करते तुझ्यावर..)

मुलगा : भेटु परत..

(तुझ्यावर प्रेम कारायचं कधीचं थांबवू शकत नाही…)

आयुष्यात प्रत्येक

गोष्टीला दुसरी बाजू असते

आणि

आयुष्यात अशी काही माणस

असतात…

ज्यांची जागा दुसरं कुणीचं घेऊ शकत

आयुष्यात कितीही माणसंयेऊ देत

ते नेहमीचं

Special असतात आणि राहतात…Explore Marathi SMS

वेदना फक्त ह्रृदयाचा आधार घेऊन

सामावल्या असत्या तर कदाचीत कधी ङोळेभरून

येण्याची वेळ आलीच नसती

शब्दांचा आधार घेऊन जर दूखःव्यक्त करता आले

असते तर

कदाचीत कधी “अश्रूंची” गरज भासलीच नसती.

आणि सर्वच काही शब्दात सांगता आले असते तर

भावनांना किँमत कधी उरलीच नसती…Explore Marathi SMS

रेम एक आठवण आहे

हळूवारपणे जीवलग

माणसाशी ह्रदयात केलेली

साठवण आहे.Explore Marathi SMS

शंभराच्या पाच नोटानोकर-

‘साहेब मला केराच्या टोपलीत

शंभराच्या पाचनोटा सापडल्या

हे घ्या.

’मालक- ‘मीच फेकून दिल्या होत्या

नकली नोटा आहेत त्या’

_

_

_

_

नोकर – ‘म्हणूनच परत करीत आहे.Explore Marathi SMS

काल रात्र जागलो मी…

ती हि जागली असणार ?..

आज हि काळजाला दुखतं माझ्या..

कदाचित तिला हि ते जाणवत असणार ….

असे रे कसे प्रेम हे सारखे परीक्षा घेत असतं

नको असतं तरी हि डोळ्यांत ते अश्रू आणत असतं ..

प्रेम करतो तुझ्यावर मला तुला अश्रू नाही द्यायचे……

तुझ्या पदरात प्रेम देऊन मला तुझ्याच मिठीत मरायचे…Explore Marathi SMS

मनात तुझ्या नसतानाही

मागे वळून पाहशील का ?

तुझ्याचसाठी थांबलो इथे

दोन शब्द बोलशील का ?

पाहून पाहून दमलो मी

अखेरतू पाहशील का ?

कोंडल्या भावनावाट देशील का ?

स्वप्न पाही मन माझं

तुझंही असच होतं का ?

मनात तुझ्या नसतानाही

कबुल तू करशील का ?Explore Marathi SMS

♥ ” माझे डोळे तुझे झाले पाहीजे ………. तेव्हाच

तुला कळेल माझ्या नजरेत तू किती सुंदर आहेस ते

माझे हृदय तुझे झाले पाहीजे ……… तेव्हाच

तुला माझ्या प्रेमाच्या नाजूक भावना कळून

येतील

माझे कान तुझे झाले पाहीजे ………. तेव्हाच

प्रत्येक क्षणाला माझ्या मनातून

निघणारा आवाज (I Love You) हा तू ऐकू

शकशील !!” ♥Explore Marathi SMS

एकांत क्षणी…कधी तरी

असं वाटतं कुणीतरी आपलं असावं

दुखाःच्या क्षणी हसवावं

आणि सुखाच्या क्षणात मार्गावर

व्हावं.Explore Marathi SMS

कधी हसवतात

कधी रडवतात

क्षण हे आयुष्याच्या झाडावरुन

पानांसारखे पडत असतात

सुप्रभात.. …!!!!Explore Marathi SMS

कुठल्याच पाठ शाळेत

प्रेम शिकवता येत नाही..

शिकल्यावरच प्रेम कळतं

अस ही काही असत नाही..

निरक्षर वा साक्षर

असा भेद असत नाही..

प्रेम म्हणजे भावनांचा खेळ

तो शिकवता येत नाही यालाच

प्रेम म्हणतात असं काही शास्त्र

नाही..

प्रेमात पडल्यावर ही कां

प्रेम करतो सांगता येत नाही..

कधी फक्त एका नजरेत

प्रेम कळून जातं कधी कुणाच्या

सहवासात प्रेम भेटून जातं..

प्रेम आयुष्यात आल्यावर

जगणं मात्र बदलून जातं..

सारं काही तेच असून ही

वेगळ्या विश्वात घेऊन जातं..

सर्वस्व ओवाळून टाकावं

इतकं कुणी आवडून जातं

दोन आत्म्यांच मिलन प्रेम

भेटता होऊन जातं..

ज्याला भेटतो प्रेमाचा

अनुभव त्यालाच प्रेम कळून

जातं..

बाकीच्यांच्या लेखी प्रेम

म्हणजे वेड्यांच जग होऊन

जात..Explore Marathi SMS

माझ्या सावलीलाही सवय तुझ्या आठवणींची

आठवणी त्याच तुझ्या मनातल्या साठवणींची

क्षितिजाच्या समांतर तू हि आहेस

अशी आशा बाळगण्याची

एकटेपण स्वतःच स्वताशीवाटून घेण्याची

आणि सवय झाली आहे मला आता

तुझ्या आठवणीत जगण्याची…Explore Marathi SMS

असच फीरत होतो

घराकडे जात होतो.

येतांना मित्रांनी सांगीतल.

आज नविनच सकाळ झाली हे

तुझ्या बाजुच्या गल्लीत एक

झकास आयटम रहायला आली हे.

सर्वकाम सोडून

आधी तीलाच बघायला गेलो

बघीतलतर काय

च्यायला बघतच राहीलो.

बघीतल्या बरोबर मनात

घर करुन बसली ती

जेव्हा माझ्याकडे बघुन

हळुच हसली ती.

आता माझ एकच काम असायच

रोज सकाळ संध्याकाळ

तिलाच निहाडत बसायच.

आता माझ्या मित्रांना मला शोधन्यासाठी

जास्त त्रास नसायचा

कारण माझा ठिंय्या

तिच्याच घरासमोर असायचा.

एके दीवशी मला ती

रडतांना दीसली

माझ्याकडन पहावल नाही

जाऊन तीची हळूवार आसव पुसली.

ती घाबरली आणि घाबरुन म्हणाली

अरे तु कोण

मीही घाबरत म्हणालो

मी तुझ एकतर्फी प्रेम.

तीने संतापात सांगीतले

मग एकतर्फीच राहू दे

मी करु शकत नाही

अग असनकोग बोलु

मी तुझ्याशिवाय जगु शकत नाही.

म्हणाली….

मला माहीतीहे तुझ्यासारख मुलांच फक्त

शरीरावरच प्रेम असतो

तु अस कर…

माझ्याशिवाय जगु नाही शकत

तर मरुतर शकतो.

हसत उत्तरलो…

तुझ्यावरतर मी नेहमीच

प्रेम करत राहणार

आणि आजपासुन कधी तुझ्या

वाटेत नाही येणार.

माझ तुझ्या शरीरावर प्रेम नाही हे कळल्यावर

जेव्हा तु पसतावशील

तेव्हामात्र प्रेमाच्या शोधात

तु माझ्याजवळ येशील.

एकन्यात आल हे की

आज कुणास ठाऊक दोन महीन्यांनी

खुप वेळ झालीतरी ती

माझ्याजवळ येणार हे

तीच्या वागण्याची माफी मागत

माझ्या छातीवर डोक ठेऊन

खुप रडणार हे.

वातावरण शांत होत

अचानक मधुनच कुणाचातरी रडण्याचा आवाज

येतो हे

बघीतलतर काय अरे

खरच ती आली हे

आणि तीची पापनीही ओली हे.

ती रडत रडत माझ्याकडे

धावतच आली

आणि मला जोरात

मीठी मारली.

पण आज मी तीच्याशी

थोडा रुसलो होतो

ती दीवसभर माझ्या छातीवर डोक ठेऊन खुप

रडली

आणि मी काही न बोलता

आरामाने तीरडीवर झोपलो होतो.

जिच्या डोळ्यात माझ्याने

कधीकाळी पाणीही नाही पहावल

माफ कर ग मला

आणि मीच तुला रडवल…

माफ कर ग मला

मीच तुला रडवल…….।Explore Marathi SMS

“मैत्री आपली नितळ प्रेमाची”

वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस…

प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस?

नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं

तर का सुरुवात केलीस?

जायचे होते सोडुन मला तर का माझ्या जीवनात आलीस?

चुक झाली माझी

चुक झाली माझी कि मीतुझ्यावर प्रेम केले…

सुख नाही तर नाही पनं हे दुःख तु मला का दिलेस?

नको ढाळुस अश्रु आत्ता

नको ढाळुस अश्रु आत्ता

ऊत्तर दे माझ्या प्रश्नांना…

बंद कर हे रडु आत्तानाही मी फसणार तुझ्या खोट्टया अश्रुंना…

आज रहाशील गप्पं

आज रहाशील गप्पं

तुझ्या कडे ऊत्तर नसताना…

ऊद्या दिसशील मला तु पुन्हा माझ्यावरचं हसताना…Explore Marathi SMS

दुःखाला सांगा ‘खल्लास’

प्रत्येक दिवस असतो ‘झक्कास’

नका होवू कधी ‘उदास’

तुम्ही आहात एकदम ‘खास’

आनंदी रहा प्रत्येक ‘क्षणास’

प्रत्येक क्षण जगायचा

ठेवा मनी ‘ध्यास’

-`-असू द्या स्वतःवर

_`_`_नेहमी ‘विश्वास’

सर्व मिंत्राना

सभ-प्रभात

सुभ-सकाळExplore Marathi SMS

आयुष्य खूप कमी आहे ते आनंदाने जागा ।

प्रेम मधुर आहे त्याची चव चाखा ।

क्रोध घातक आहे त्याला गाडून टाका ।

संकटे ही क्षणभंगुर आहेत त्यांचा सामना करा ।

आठवणी या चिरंतन आहेत

त्यांना हृदयात साठवून ठेवा ।।।Explore Marathi SMS

नजरेतूनच कळत

मनातल गुपित तुझ्या

तुही जाणून घे

लपलंय काय नजरेत माझ्याExplore Marathi SMS

Mulinch hasnn mulancha hasnyapeksha jastt sundar astte …… Pan????….. Mulanch radnn mulicha radnyapeksha jastt arthpurnn aste….Explore Marathi SMS

आयुष्याच्या या पायरीवर

तुमच्या नव्या जगातील

नव्या स्वप्नांना बहर येऊ दे…….

तुमच्या इच्छा तुमच्या आकांक्षा उंच उंच

भरारी घेऊ दे…..

मनात आमच्या एकच इच्छा आपणास उद्दंड

आयुष्य लाभू दे…

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!Explore Marathi SMS

आज एकांतही माझ्याशी खूप बोलायला लागलाय… तुझ्या आठवणी बरोबर घेऊन माझ्यासोबत चालायला लागलाय.!! तुझ्या हसर्या ओठांनी बोलक्या डोळ्यांनी माझं मनः घायाळ झालंय.. मी प्रेमात पडलोय तुझ्या है माझ्याही नकळत सार्या जगाला कळलंय..!! शब्दात कधी सांगशील मजला या नजरेच्या बोलांचा अर्थ तू किती संधी आल्या अन् गेल्या का घालविल्यास व्यर्थ तू…!!Explore Marathi SMS

या स्वराज्य

निर्माणासाठी आमचेप्राण गेले

तरी आम्हास पर्वा नाही …असे

लाखो प्राण

शिवबाच्या स्वप्नासाठी आम्ही देण्यास

तयार आहोत …

स्वराज्यासाठी जगणार

स्वराज्यासाठी मरणार

फक्त आणि फक्त

शिवबाच्या स्वप्नासाठी ..

जय जिजाऊ

जय शिवराय

जय शंभूराजे

जय स्वराज्य

जय महाराष्ट्रExplore Marathi SMS

एक गर्भारशी (प्रेगनंट)बाई पुरुष डॉक्टर कडे

जाते.

.

.

डॉक्टर : काय बाई कितवा महिना?

.

.

बाई (लाजून) : इश्य…!!! आठवा.

.

.

.

.

.

.

डॉक्टर (आणखी लाजून) : अहो मी कसा आठवू?

तुम्हीच आठवा..!Explore Marathi SMS

झेप अशी घ्या की

पाहणा-यांच्या माना

दुखाव्यात

आकाशाला अशी गवसणी

घाला की पक्ष्यांना प्रश्न पडावा

ज्ञान इतके मिळवा की

सागर अचंबीत व्हावा

इतकी प्रगती करा की

काळ ही पाहत रहावा.

कर्तुत्वाच्या अग्निबाणाने

ध्येयाचे गगन भेदून यशाचा

लख्ख प्रकाश तुम्ही चोहीकडे

पसरवाल…

वाढदिवसाच्या

.!हार्दिक शुभेच्छा.!Explore Marathi SMS

नातं आपल्या प्रेमाच

दिवसेंदिवस असच फ़ुलावं

वाढदिवशी तुझ्यातू माझ्या शुभेच्छाच्या

पावसात भिजावं.Explore Marathi SMS

नाही म्हणाले नसले

तरी हो सुद्धा बोलले नाही

तो विचारून थांबला

तरी मला काही सुचले नाहीExplore Marathi SMS

पाकळ्याच गळण म्हणजे फुलाच मरण असत

मरताणाही सुंगध देण यातच आयुष्य सार

असत

अस आयुष्य जगण म्हणजे खरच सोन असत

पण या आयुष्यात तुमच्या सारखे

स्नेही मिळाले.

तर हे जगण सोन्याहुन पिवळ असत … शुभ रात्रि…Explore Marathi SMS

कोणी कोना पासून दूर नसते….

कोणी कोणाच्या जवळ नसते

प्रेम तर स्वताहून जवळ येत असते

.

.

.

.

.

..

.

.

जेव्हा कोणीतरी कोणाच्या

नशिबात असते..Explore Marathi SMS

चांगलि वस्तु चांगलि व्यक्ति

चांगले दिवस यांची किंमत निघुन

गेल्यावर समजते.

प्रेमानी जोडलेली चार माणसं व

त्यासाठी लागणारे दोन गोड़ शब्द

हे वैभव ज्याच्या जवळआहें तोच

खरा श्रीमंत… ..Explore Marathi SMS

मनातले सारे काही सांगण्यासाठी समोर

मनासारखा माणूस असावा लागतो . . एवढं असूनही चालत

नाही त्या माणसालाही मन असावं लागतंExplore Marathi SMS

एक वेडी मैत्रीण होती माझी…..

एक वेडी मैत्रीण होती माझी

बोलायला लागली कि आपलंसं करून

टाकणार

तिचं मन म्हणजे नितळ पाण्याचा झरा

स्वतःचा असा रंगच नाही त्याला

जो रंग मिसळला त्याच रंगात न्हाऊन

निघणारं

नकळतपणे त्याच्याशीच एकरूप होणारं

तिला एक दिवस विचारलं

यातले चांगले मित्र कोण कसं ग

तुला ओळखता येतं

तर म्हणे

हे रंग तर प्रवाहाबरोबर वाहून जातात

त्यांना माझ्यापासून वेगळं करता येतं

खरे मित्र तर ते आहेत जे माझ्याच सारखे

असतात

माझ्यात एवढं मिसळून जातात कि

त्यांना माझ्याहून वेगळं सांगता येणार

नाही

जसा पाण्याच्या दोन थेंबामधला फरकच

करता येत

नाही ……Explore Marathi SMS

तसे प्रत्येकाला वाटते की

सुखात सहभागी होणारा

दुःखात पाठीशी असणारा

संकटात हातात हात धरणारा

असा एक लाईफ़ पार्टनर

असावा जसा तुझ्यासारखा.Explore Marathi SMS

एक मुलगा आपल्या girlfriend ला पार्क मध्ये

रोज भेटला जात असे…

.

मुलगा रोज वेळेवर जात होता

पण ती मुलगी नेहमी उशिरा येत असे..

. पण तो कधीही तिच्यावर नाराज होत

नव्हता…..

.

पण एके दिवशी तो मुलगा पार्कला येत

नाही म्हणून ती मुलगी रागाने घरीजाते…..

. तिथे गेल्यावर समजते कि त्याला ब्लड cancer

आहे…..

.

आणि तो फक्त ५ ते ६ दिवसच जगणार आहे ….

.

ती मुलगी रडत आपल्या घरी येते आणिती आत्महत्या करून त्याच्या साठी एक लेटर

ठेऊन जाते……

.

त्या लेटर मध्ये असे लिहले असते कि

“तू माझी वाट पाहत होता तेंव्हा मी दररोज

उशिरा येत होते आणि आता आज मी तुझ्या पेक्षा लवकर जात आहेआणि तिथे

मी तुझी वाट पाहीन”Explore Marathi SMS

जेव्हा तुझ्या अंगाला

लग्नाची हळद लागेल…

तेव्हा मला शेवटचं

उटणं लागेल…

जेव्हा तुझ्या अंगावर

अक्षता पडतील…

तेव्हा माझ्या अंगावर

शेवटची फुले पडतील…

जेव्हा तुझा हात

दुस-याच्या हातात असेल…

तेव्हा मी चार जणानांच्या

खांद्यावर असेल…

जेव्हा तुझ्या लग्नाच्या

पुणवेची…रात्र असेल…

तेव्हा शमशानात माझ्या

अंगाची राख असेल…Explore Marathi SMS

आज **** चा वाढदीवस आज मी तीला लाख लाख शुभेच्छा देतो

माझे सर्व सुख तिला आणि तिचे सर्व दुःख मी घेतो.

प्रिये प्रत्येक दिवस तुझा असा असावा

कि प्रत्येकाला तुझा हेवा वाटावा. तुझ्या जिवनात कधी दुःखाची सर नसावी

प्रत्येक क्षणी सुखाने भरलेली तुझी ओंजळ असावी.

देवाने तुला इतकी खुशी द्यावी की तु एका दुःखासाठी तरसावी.

आज देवाला हात जोडूणी सांगतो तुझ्यासाठी मी एकच मागणी मागतो.

की हे देवा माझ्या मैत्रिणीला आज असंख्य आनंदाने भरलेले समुद्र द्यावे.

त्याच्यासाठी जर कुणाचा जीव पाहीजे असल्यास तर माझे प्राण आनंदाने घ्यावे….. वाढदीवसाच्या हार्दीक शुभेच्छा……………!Explore Marathi SMS

Kiti Divsache Ayushy Aste?

Aajche Astitv Udya Naste

Mag JAGAV Te Hasun-Khelun

Karan Ya jagat Udya Kay Hoil

Te Kunalach Mahit Naste.Explore Marathi SMS

पाणीदार डोळे तुझे

काजळानि सजवले

आठवणींच्या अश्रुनी मात्र

त्या काजळाला भिजवलExplore Marathi SMS

प्रेम शब्द फक्त दोन अक्षरांचा

नुसता ऐकला तर हर्श होतो

आणि ऊच्चारला तर दोन ओठांमधे स्पर्श होतो.Explore Marathi SMS

Kokilechya Manjul Surani

Fulanchya Haluwar Sugandhani

Aani Suryachya Komal

Kirananni Hi Sakal Aapall

Swagat Karat Aahe Suprabhat!!Explore Marathi SMS

।। मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।

भाग १

दिला एकदा शब्द न पालटावा। पुढे

टाकला पाय मागे न घ्यावा ।।

धरें जो स्वयंभू शिवाजीपथाला।

मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।१।।

कधीँ शत्रूचे घाव ना पाठीवरती ।

रणीं झेलतो सिंहसा धातीवरती ।।

हाकारुनी आव्हानतो जो यमाला ।

मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।२।।

जरी शत्रुकांता प्रसंगी दिसेल ।

तिला साडीचोळीनिशीं पाठवील ।।

कधीं स्वप्नीँ ना पाप

स्पर्शेमनाला ।

मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।३।।

महावादळांच्या विरोधांत ठाके।

पुढें संकटांच्या कधीं हि न वाके ।।

पराभूतता स्पर्शू शकते न ज्याला ।

मराठे म्हणावे अशा वाघराला ।।४।।

मनीं धर्मनिष्ठा तशी राष्ट्रनिष्ठा ।

उरीं देवनिष्ठा तशी शीलनिष्ठा।।

सदा कर्मयोगी स्मरे जो ध्रुवाला ।

मराठा म्हाणावे अशा वाघराला ।।५।।Explore Marathi SMS

तू का गेलीस ?

तू का गेलीस जिवनातून माझ्या

.

आता काय माझे उरणार

जाऊ नको दुर अशी

.

सांग मला

तू कधी मला मिळणार ?

.

चेहरा माझा पाहू नको

कि चेहरा मला दाखवूही नको

.

जिवनातून तर गेली आहेस

आता स्वपनातून तरी जाऊ नकोस.

.

चूक होती माझी माझीच चूक होती

तू काहीच केलं नाहीस

.

मी पडलो अपार प्रेमात तूझ्या

तरी तू काहीच केलं नाहीस.

.

आता जीव द्यायची तयारी आहे

आता मरण्याची सुद्धा घाई आहे

.

जा वाट पाहणार नाही मी तुझी

असं सांगून करत आहे

.

फसवणूक स्वःताची.

जीव तर तू घेतलास

.

आता ह्या शरीराचं काय करू

तूच सुचव मला

कि मी आता जगू का मरू?Explore Marathi SMS

खरे प्रेम असावे…..

कमळासारखे जे पाण्याची

साथ कधीच सोडत नाही

त्याच्याशि वाय ते कधीच

उगवत नाही….

खरे प्रेम असावे…..

गुलाबासारखे जे कोमल

आणि सुगंधी जरी असले

तरी काटयाची साथ कधीच

सोडत नाही….

खरे प्रेम असावे…..

आकाशासारखे विशाल व विस्तीर्ण. .

कुठेही गेले तरी न संपणारे

सदैव आपल्या बरोबर असणार

कारण…..

प्रेम हा काही खेळ नाही

टाइम-पास करण्याचा तो

वेळ नाही…….Explore Marathi SMS

पुण्यात एकदा एक 19 वर्षाची तरुण

मुलगी रात्री 12 वाजता बस

हुकल्या मुले

रस्त्यात उभी होती ?

आणि तिला लवकर

घरी जायच असत ? आणि रस्त्यतुन एका बुलट

वर तरुण मुलगा सिगरेट फुकत

चालला होता ?

त्या मुलीने त्याला हात

केला आणि बुलट

उभी राहिली ती मुलगी म्हणाली मला घरी सोडा ?

त्या मुलाने त्या मुलीला घरी सोडले ?

घरी सोडल्यावर त्या मुलाने विचारले!

तुज्या समोरून

येवड्या गाड्या गेल्या आणि तू

मलाच का हात केला ?

ती मुलगी म्हणाली की तुज्या बुलट

वर समोर

नम्बर प्लेट वर ‘मराठा’ लिहील होत

म्हणून

मी हात केला ??? कारन

त्या मुलीला माहित

होत की मराठ्याची पोर

कधी फसवनार

नाहित ???Explore Marathi SMS

समईला साथ आहे जोतीची

अंधाराला साथ असते प्रकाशाची

चंद्राला साथ असते चांदण्याची

प्रेमाला साथ असते फ़क्त दोघांची.Explore Marathi SMS

पहाटे पहाटे सकाळची

प्रसन्न वेळ

वासुदेवाची मधुर वाणी

मोरपिसाची सुंदर टोपी घालुन

दुरुन येणारा घंटीचा

घंटानाद्

आरतीचा आवाज

गोट्यातील गायीचे

वासरासाठी हंबरणे

… पक्षांचा चिवचिवाट

सर्वांची आपापली गडबड्

यातुन आजच्या दिवसाची

सुंदर सुरवात मंगलमय

होऊ दे……

शुभ प्रभात. शुभ प्रभात.Explore Marathi SMS

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला

तु कदाचीत रडशीलही

हात तुझे जुळवुन ठेव तु

सगळी आसवं तुझी त्यात सामावतील

जो थांबला तुझ्या हातावर

नीट बघ त्याच्याकडे

एकटाच राहीलेला तो थेंब मीच असेल

माझ्या आठवणी एखदयाला

सांगताना तु कदाचीत हसशीलही

जो थांबेल तुझ्या ओठावर येता-येता

नीट वापर त्याला

अडखळलेला तो शब्द मीच असेल

कधी जर पाहशील पोर्णीमेच्या तु चंद्राला

त्याच्या तेजाला तु निखरत राहशील

मध्येच गर्द काळ्या ढगांनी जर त्याला घेरलं

नीट बघ त्याच्याकडे घेरलेला तो ढग मीच असेल

कधी जर सुटला बेधुंद गार वारा

मोहक डोळे तुझे मिटुन तु घेशील

मध्येच स्पर्शली तुला

जर उबदार प्रेमळ झुळुक

नीट बघ जाणवुन ती झुळुकही मीचअसेलExplore Marathi SMS

आज ३५०

वर्षांनंतरही माझ्या राज्याच्या नावाच

वादळ या सह्याद्रिच्या दऱ्या-

खोऱ्यांमध्ये घुमतय अन् काल

जन्माला आलेल पोरगं सुद्धा ‘जयभवानी’ हे

नाव ऐकताच ‘जयशिवाजी’ अगदी ठेक्यातच

म्हणतयं !Explore Marathi SMS

आयुष्यात जगण्यासाठी खुप

काही असते

फक्त कोणाची तरी साथ

असावी लागते…

:

माझे ही काहीसे तसेच

काही गोष्टी पूर्ण आहेत

आणि बऱ्याच

गोष्टी अधूऱ्याच आहेत…

:

आयुष्य अपूर्ण असतानाच

जगावे म्हणतात

पूर्ण होईल ते जीवन कसले…!

त्यामुळ मी स्वतः अजून

अधूराच राहिलोय…

:

जीवनाच्या या एकमार्गी वाटेवर

मी एकटाच चालत आहे

मलाही कोणाची तरी सोबत

हवी आहे…

:

शेवट पर्यंत आयुष्याची

होशील का सोबतीण

माझी..?

लढवण्यासाठी हा जीवनकिल्ला

हवी तुझी साथ मला…Explore Marathi SMS

मैत्री हिच आहे

आणि हाच पेच आहे

तु भेटशील नव्याने

बाकी जुनेच आहेExplore Marathi SMS

आठवण माझी ही येइल

मी गेल्यावर…!

रात्रि झोपे तून

दचकून मी जागा होतो

अणि या अंधारात तुला

शोधायचा प्रयत्न मी करतो

हताश होउन पुन्हा

झोपायचा प्रयत्न मी करतो

तेवढ्यात एक अश्रु

डोळ्यातून गालावर ओघलतो

सुरु होतो आठावनिचा तो खेळ

नाही रहात पुन्हा

झोपायचा ताल-मेळ

असे का होते की आपण

ज्या व्यक्तीवर प्रेम करावे

त्या व्यक्तीने क्षणात

आपल्याला सोडून जावे

आणि

स्वप्नाच्या दुनियेत

बांधलेले घर खाडकन फुटावे

कुठे कमी पडत होतो

प्रत्येक वेळी तुलाच तर

समजुन घेत होतो

तुझ्यावर येणार्या संकटाना

परतीचा रस्ता मी दाखवत होतो

तू केलेल्या प्रत्येक चुकावर

माफ़ी मी मागत होतो

तुझ्या चुकानी होणार्या त्रासाने

वेळोवेळी मीच रडत होतो

तुझ्याकडून झालेली चुक

तुला कधीच दिसली नाही

माझ्या डोळ्यातून येणार्या

अश्रुनाही किम्मत राहिली नाही

कामाचा दबाव आहे

असे म्हणून तू माला

टाळत होतीस

पण या कारणा खाली

तूच माझ्या पासून दुरावत

होतीसकाम तेव्हा मी ही

करत होतो

माझ्या कामाचा दबाव

तुला दाखवत नव्हतो

वाटत होते तुला माझ्या

साथाची गरज आहे

तुलाच मी समजुन घेणे

हेच माझ्या नशिबात आहे

तुझे काम हे कधी संपले नाही

आपल्यातील वाढत

गेलेले अंतर हे तर कधीच

मिटले नाही दरोज झोपताना

देवाकडे एकचगार्हने असते

तू सदैव खुश रहावी हेच

माझेमागणी असते आशा

आहे तू पुन्हा माझ्याकडे

परतावी पण तू येणार नाही

हे वास्तव स्वीकारता येत नाही

प्रेम माझे संपणार नाही

मी मेल्यावर पण आठवण

माझी ही येइल मी गेल्यावर…

आठवण माझी ही

येइल मी गेल्यावर…Explore Marathi SMS

Jee jodle te naate.

Jii Jadte ti savay.

Jii Thabte tii Odh.

Jee Vadhate te prem.

Jo sampto to sahavas.

Aani

Jya nirantar rahtat tyaa

.

.

Athavanii

Misss yu alot.Explore Marathi SMS

खरं प्रेम म्हणजेतडजोड

करण्याची तयारी असणं.

खरं प्रेम म्हणजे

एकमेकांच्या गुणांना जपणे.

खरं प्रेम म्हणजे दुखावलेली

मने परत जोडणे.

खरं प्रेम म्हणजे भांडण

करुन परत जवळयेणे.

खरं प्रेम म्हणजे एकही शब्द

न उच्चारता भावना पोहोचणं.

खरं प्रेम म्हणजे डोळ्यात

फक्त आनंदाश्रु असणंExplore Marathi SMS

हात तुझा हाती होता..

काहीच फरक नाही पडला..

मृत्यु उभा माझ्या दारी होता..

बस..हात तुझा हाती होता..

प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला..

… माझ्यासाठी खास होता..

बस.. हात तुझा हाती होता..

डोळ्यांतुन ओघळलेला थेंब

माझ्यावरच्या प्रेमाची साक्ष होता

बस..हात तुझा हाती होता..

तो रुसलेला ओला रुमाल..

पाऊले मागे फिरताना हसला होता

बस..हात तुझा हाती होता..

क्षणांत वाढणारे अंतर पण..

श्वासांत तुझाच दर्प होता

बस..हात तुझा हाती होता..

प्राण नेण्या मृत्यु चुकला होता..

वचनांच्या बंधनात बहुदा फसला होता

बस..हात तुझा हाती होता..Explore Marathi SMS

विसरून जा ती पाउलवाट..

तो भरतिचा चंद्र

आणि ओहोटीची ती लाट

वाळुंतली नावे ही पुसून टाक…!

आता इतकं करतेच आहेस तर..

पुनर्जन्माचं वचन देऊन टाक

अजुन थोडं खोटं बोलून टाक..

‘त्या’ जन्मी तरी… “पुन्हा भेटू ” म्हणून टाक…!Explore Marathi SMS

ए मी तुला नक्की नक्कीच

भेटेन…..Explore Marathi SMS

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!!!

ह्दयात कुणाच्यातरी नेहमीसाठी बसावं….

बसून ह्दयात मग शांतपणे निजावं….!

हक्काने कुणावरतरी कधीतरी रुसावं…..

मग त्याच्याच समजूतीने क्शनभर विसावं….!

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!

वाटत कधी-कधी खूप मूसमूसुन रडावं……

ह्ळूच येवून त्याने मग अश्रू अलगद पुसावं…..!

वाटत कधी-कधी कुणाचतरी होउन पाहावं…..

कुणाच्यातरी प्रेमात आपणही न्हाउन निघावं….!.

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!

वाटत कधी-कधी आपणही स्वप्न बघावं…..

क्शनभर का होइना स्वतःला विसरुन बघावं……!

वाटत कधी-कधी आपणही लिहून बघावं…..

लिहीता-लिहीता का होइना आपणही प्रेमात पडावं…..!!

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!!!!!Explore Marathi SMS

प्राजक्ताच्या फुलाला तुही तुझ्या

सुगंधाने मढवतेस

तुझ्या सौंदर्याइतकीच सुंदरता

तू प्रजाक्तालाही चढवतेसExplore Marathi SMS

लोक म्हणतात प्रेमात खूप त्रास होतो.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

च्यायला त्यांच्या तोंडावर

ENGINEERING चे

पुस्तकं फेका आणि अभ्यास करायला सांगा..

मग कळेल खरा त्रास केंव्हा होतो..!!Explore Marathi SMS

शांत शांत दिसणारी

अन खूप गोड हसणारी…

कधी कधी अबोल

तर कधी कधी खूप बोलणारी…

कसल्यातरी विचारात

नेहमीच गुंग असणारी…

अन कोणाला ही

फक्त एक नझर पाहताच

त्याला हि भुरळ पाडणारी…

तू…

कोणावरही न चिडणारी

अन सर्वाना समजून घेणारी…

स्वतःच दुखःनेहमीच लपवणारी

अन त्या चंद्राला हि फक्त

एकटक पाहत बसणारी…

तू…

सार्यांच्याच नकळत

त्या चंद्राला हि वेड लावणारी..

घार्या डोळ्यात तुझ्या

त्या चंद्राला हि कैद करणारी…

चंद्राला हि तुझ्यात

त्याचीच चांदणी दिसणारी…

अन तुझ्या इतकी सुंदर

त्याचीही चांदणी असावी..

अस त्या चंद्राला

नेहमीच वाटायला लावणारी..

तू…

फक्त तू…Explore Marathi SMS

काही नको मला फक्त तुझी साथ हवी..

माझ्या आयुष्यात येण्याची तुझी आस हवी..

केलेस प्रेम माझ्यावर तर ते

आयुष्य भर निभावण्याची तुझी जिद्द हवी..

सोडून जाऊ नकोस कधी मला

हीच एक तुझ्या कडून अपेक्षा हवी..

जरी मी कधी सोडून गेले तुला

तर ते सहन करण्याची तुझी तयारी हवी..

कधी सुखात तर कधी दुखात

तुझ्या आधाराची फक्त मला गरज हवी….Explore Marathi SMS

तू आणि मी

तुझ्या हातात सार काही

माझ्या हातात काहीच नाही

तुझ्या कडे जीव माझा

माझ्या कडे काहीच नाहीExplore Marathi SMS

ते दोघे मार्केट मध्ये गेलेहोते

त्याच्या साठी शर्ट

घ्यायचा होता..

ती त्याच्यासोबत

होती..

त्याने तिचा हात

पकडला होता..

अचानक तिचा हात

निसटला…त्याच् या हातातून…

खूप

गर्दी होती..

त्याच्या थोड्यावेळाने लक्षात

आला कि तिचा हात

सुटला आपल्या हातातून..

तो कावरा-बावरा होऊन इकडे

तिकडे तिला शोधू लागला..

त्याला काही सुचेचना..

घामफुटायला लागला होता..

इतक्यात त्याला ती एका ज्वेलरी च्या दुकानात

दिसली..

लोकेट बघत होती..

तो त्या दुकानात आला..

त्याने तिच्या खांद्यावर हात ठेवला

ती वळून म्हणाली

“छान आहे ना..??”

आणि तिने

त्याच्या डोळ्यात पाहिलं

त्याचे

डोळे पाणावले होते..

तिने विचारलं

“काय झालं..??”

त्याने तिला आवेगाने hug केलं

आणि लगेच सावरून म्हणाला

“तुला आवडली आहे का ती चेन..??”

ती म्हणाली

“हो खूप.”

तो म्हणाला

“मग

हि तुला माझ्याकडून गिफ्ट.”

“कसलं गिफ्ट..??

अरे माझा वाढदिवस

खूप दूर आहे अजून..”

तो म्हणाला

“हे

माझा पहीला valentine गिफ्ट

तुला..”

ती म्हणाली

“are you

proposing me..??..”

तो म्हणाला

“हो

कारण आज जेव्हा तुझा हात

माझ्याहातून

सुटला तेव्हा मला जाणवला कितुझ्याशिवाय

किती incomplete आहे मी..

प्लीज पुन्हा मला अशी सोडूनजाऊ

नकोस मी…मी..”

ती लगेच म्हणाली

“नाही जाणार..

कधीच

नाही….

नेहमी तुझ्या सोबत

राहील शेवटच्या क्षणापर्यंत..Explore Marathi SMS

प्रेम म्हणजे काय ?

हा प्रश्न माझ्या सारखा

बऱ्याच जणांना पडला

आहे पण तज्ञ लोंकाच

म्हणन अस आहे कि

To some Love is

friendship set

on fire for others

Maybe love is like

luck..

You have to go all

the way to find it.

No matter how you

define it orfeel it

love is the eternal

truth in the history

of mankind..

पण बरयाच जणांना ह्या

प्रश्नाच साध आणि सरळ

उत्तर भेटलं नसाव..

मला ही अजून भेटलं नाही..

साहजिक आहे..

मुलींच्या मनातल कस

ओळखाव या top list

प्रश्ना नंतर याच प्रश्नाचा

number येतो जस प्रेम

फक्त व्यक्त करता येत पण

ते मोजता येत नाही ।

तसच प्रेम म्हणजे नेमक काय

ह्याच उत्तर देन थोड कठीणच

आहे कारण प्रेमाची परिभाषा

प्रत्येक व्यक्ती नुसार बदलत

जाते..

कधी आई ने काळजी पोटी

डोक्यावर फिरवलेला हाथ..

हे आईच्या प्रेमाच लक्षण..

कधी प्रेयसी ने काळजी पोटी

केलेला एक sms..

हे प्रेयसीच्या प्रेमाच लक्षण..

जरी लक्षण वेगळी असली

तरी त्यांनी व्यक्त केलेली

भावना हे प्रेमच..

म्हणजे या वरून आपल्याला

कळल कि प्रेमाची परिभाषा

प्रत्येक व्यक्ती नुसार बदलत

जाते..

पण

“प्रेम व्यक्त कस कराव”

हा अजून एक प्रश्न सारखा

सतावतो कारण व्यक्ती तश्या

वल्ली या प्रमाणे मुली तश्या

त्यांच्या आवडी ।

कोणाला गिफ्ट देऊन आपण

त्यांच्यावर किती प्रेम करतो

अस दाखवून द्याव लागत

तर कोणाला रोज sms

करून i love you

म्हणून प्रेम व्यक्त कराव

लागत

पण माझी समस्या काही

वेगळीच होती कधी गुलाब

घेऊन गेलो तर म्हणायची..

काय हे old fashioned

प्रेम आहे तुझ आणी expensive

गिफ्ट देऊया म्हंटल कि आमचा

खिसा नेहमीच रिकामा..

त्यामुळे आमच प्रेम हे

नेहमी old fashionच

राहील पण कधी कधी वाटत

किती या मुलींच्या तरा..

एखादा प्रेमाचा crash

course लावायला हवा..

“How to Express

Love ?” मग आपण

मुलांनी करायचं तरी काय..

आता तुम्हीच सांगा..

माझ्या मते प्रेम हे आपो

आप व्यक्त होत असत..

जर मुळातच ती व्यक्ती

तुम्हाला खूप आवडत असेल..

आणि तुम्ही तिच्यावर मना

पासून प्रेम करत असाल तर

आपल्या आवडत्या व्यक्ती ने

कशाही प्रकारे प्रेम व्यक्त केल

तरी ते तुम्हाला आवडेलच..

मग तो एक साधा sms

असू दे किंवा त्या व्यक्तीची

एक प्रेमळ smile असू दे..

ती तुम्हाला आवडेलच माझ्या

मते जर मना पासून प्रेम व्यक्त

केल तर ते तुमच्या आवडत्या

व्यक्तीला जरूर आवडेल..

मग तो तिला दिलेला एक

साधा गुलाब पण तिला

अमुल्य वाटेल..

प्रेमाची व्याख्या तशी सोप्पी

नाही.. पण समजलेली

व्याख्या प्रेम म्हणजे एक

गोड अनुभती..

जी सगळ्यांना कशी व्यक्त

करावी हे समजत नाही..

पण आपण ज्या व्यक्ती वर

मना पासून प्रेम करतो त्या

व्यक्ती वर आपण खूप प्रेम

कराव म्हणजे आपल्या प्रेमाची

अनुभूती त्या व्यक्तीला पण येईलExplore Marathi SMS

खूप प्रेम करूनही प्रेम

मिळत नाही..

तेव्हा लोक प्रेम मनात जतन करतात..

त्याग करू तिच्यासाठी किवा

त्याच्यासाठी..

असे उगाच स्वतच्या

जखमांना झाकण्याच्या फोल

प्रयत्न करतात..

विसरणे किवा समर्पण हे खूप

कठीणच तसे..

पण लोक आता हल्ली

त्यागापेक्षा समर्पणच

योग्य मानतात..Explore Marathi SMS

हिंदवी स्वराज्याच्या

जन्म भूमीवर धर्मवीर कट्टर संभाजी राजे

भेटणार नाही हिंदू-मराठा जात आमची

धर्माँतर आम्हां पटणार नाही

टोपली वळून पोट भरु पण

कोणाखाली झुकणार नाही

उपाशी पोटी मेलो तरी चालेल

पण कोणाखाली वाकणार नाही

जातीसाठी खाऊ माती याचीच

आम्हाला जाण

आहे नसानसात

शिवभक्ति आमच्या आम्हाला हिंदवी

स्वराज्याचा अभिमान

आहे.

जय जगदंब

!! जय शिवराय !!Explore Marathi SMS

गंध…!!

तुझ्या ओल्या केसांचा

तुझ्या उष्ण श्वासांचा

भीजलेल्या मातीचा

निरांजनातल्या वातीचा

.

…सामावून घेतलाय मी माझ्यातExplore Marathi SMS

मैत्री म्हणजे काय ?????

कुठलाही गोष्टीची परवा न

करता एकमेकांसाठी काही करून जाणारी

प्रत्येक संकटात

आपल्या माणसांची अनुभूती देणारी

विश्वास आणि आपलेपणाची नाती जपणारी

मैत्री म्हणजे जीवनतील एक अतूट नात

वय समाज आणि वर्ण याचे बंधन

नसणारी .Explore Marathi SMS

तुटणार्या तार्याकडे

तु नजर टाक एकदा

तुझ्या ईच्छापूर्तीसाठी

तुटेल तो अनेकदाExplore Marathi SMS

पाहिलंय का ? असं प्रेमं

या जगाचं जेवढं

आयुष्यमान असेल

असं प्रेम कधीच

जगानं पाहिलं नसेल

इतकं कुणी कुणाला

वेड लावलं नसेल

इतकं अलगद काळीज

कुणी चोरलं नसेल

नुसत्या गोड हसण्यानं

इतकं कुणी फसवलं नसेल

खंर प्रेम कळत असूनही

इतकं कुणी रडवलं नसेल

केसांचा अंबाडा घालून

इतकं कुणी गुंतवल नसेल

कायमच मन अडकेल

असं जाळ कुणी टाकलं नसेल

फक्त एका कटाक्षात

इतकं कुणी जाळलं नसेल

माझ्यासारखी भुरळ पडून

कुणी कुणाचा झाला नसेल

कुणी कुणाला आजवर

इतकं झपाटलं नसेल

कुणाचंच अस्तित्व इतकं

कुणात विरघळल नसेल

कुठल्याही स्वार्थाविना

कुणाचच प्रेमं फुललं नसेल

स्वतः जळून प्रियेला

इतकं कुणी जपलं नसेल

कधीच होऊ शकणार नाही एकमेकांचे

हे पूर्ण माहित असूनही

कुणी कुणावर इतकं

प्रेमं केलं नसेल .Explore Marathi SMS

®®®®®®®®®®®®®®®®

मनातील लिहता यावं असं एखादं पेज असावं

सुर्यालाही लाजवेल असं आपलं तेज असावं

वागता येईल तेवढे प्रेमाने वागावं .

मरायला तर सगळेच आलेत .

पण जगाव असं की मेल्यानँतरही

आपलं नांव निघावं .

®®®®®®®®®®®®®®®®Explore Marathi SMS

प्रेम करतो तुझ्यावर…

सोडून मला जाऊ नकोस… खुप स्वप्न बघितलित…..

तोडून कधी जाऊ नकोस…. कधी प्रेम करायचीस माझ्यावर…

हे कधी विसरु नकोस….. नको करूस प्रेम…

तिरस्कार मात्र करू नकोस… विसरलीस माझ प्रेम तरी चालेल….

मैत्री माझी विसरु नकोस….. सोडून गेलीस तू मला….

प्रेम माझ विसरु नकोस… मरणाच्या वाटेवर असताना…

कालजी माझी करू नकोस… मरण जरी आल मला….

मरना वर माझ्या अश्रु मात्र काढू नकोसExplore Marathi SMS

Ganya: Kal Mala 10 Lokani Marle

Manya: Mag Tu Kay Kelas?

Ganya: Mi Mhanalo Kutryano

Ek-ek Karun Ya

M: Mag?

Ganya: Mag Kay Kutryani

Ek-ek Yeun Marle.Explore Marathi SMS

❦ माझे पहिले प्रेम म्हणजे

जनु पोरकट पनाच होता..❦

❦ पण त्या दिवसा मधला

त्याचा रंगच भारी होता..❦

❦ प्रेमाच्या त्या वाटेवर

आमची पावले पडत होती..❦

❦ पण त्या वाटेवर तेव्हा

गर्दी थोडी जास्तच होती..❦

❦ पहिल्या वेळेस पाहिले

तेव्हाच ती मनात भरुन गेली

हिच्या पेक्शा दुसरी सुंदर

नसेल अशी शंका येउन गेली..❦

❦ काही दिवसातच दोघांची

नजरा नजर झाली तिच्या

एका नजरेने आमची छाती

धडकुन गेली..❦

❦ काही दिवसांनी ही गोष्ट

सगळी कडे पसरत गेली..❦

❦ मित्र म्हने याला अचानक

प्रेमाची हुकी कशी आली ? ❦

❦ रात्र रात्र तिच्या आठवनीत

आम्ही प्रेम पत्रे लिहित होतो..❦

❦ होकार मिळेल की नकार

एवढाच फ़क्त विचार करीत

होतो..❦

❦ करुन धाडस जेव्हा तीला

आम्ही प्रेम पत्र दिले मित्रांनी

तेव्हा सांगितले आता तुझे नही

खरे तेव्हा कळले की हीचे आधीच

बाहेर दहा प्रकरन आहेत..❦

❦ मुलांना फ़िरवन्याचे हिचे

तंत्र जुने आहे आम्हाला

आवडलेली रानी नेहमी

दुसरय़ाचीच असते..❦

❦ आमच्या महालात रानीची

जागाने हमी अशीच खाली

का असते..❦Explore Marathi SMS

मुलांचे

हृदय

एका

पवित्र

मंदिरा

सारखे

असते..

म्हणुन जर मुलाने

I Love You म्हटले…

कि मुली लगेचं

चप्पल काढतातExplore Marathi SMS

यशस्वी व औक्षवंत हो!

वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा!Explore Marathi SMS

आहे एक वेडी मुलगी

कस सांगू तिलासारखी विचारत असते GIRLFRIEND आहे का तुला ?

आहे ती सुंदर दिसते ती मस्तमाहित नाही ”फक्त मित्रच आहे “हे सुधा बास मा्ज्यासाठीExplore Marathi SMS

तो : तु समजुन का घेत नाहीस

ती : किती समजुन घ्यायचं मी.

तो : ठिक आहे आज पासुन

आपले मार्ग वेगळे…

ती : हो मला हि कंटाळा

आलाय आत्ता..

तो : हा माझा लास्ट

मॅसेज आहे..नीट राहा

काळजी घे आणि गुड बाय..

ती : हो सेम टु यु

गुड बाय फॉर एवर..

( रात्री ३ वाजता )

ती : अहो

तो : काय ?

ती : अजुन जागा आहेस ?

तो : तु ही आहेसच ना जागी ?

ती : जेवला नसशील ना ?

तो : तुला हि भुक

लागलीच आहे हो ना ?

ती : अहो.

तो : काय ?

ती : तुझ्या शिवाय नाहि

राहु शकत मी..

तो : स्टुपीड मी सुध्दा

राहु शकत नाही यार..

तुझ्याच मॅसेज ची

वाट पाहत होतो..

ती : आय लव यु..

तो : आय लव यु टु..Explore Marathi SMS

प्रेम म्हणजे डोळ्या समोर

झालेली चोरी

पण हि चोरी नेमकी कधी

होते कशी होते

समजतच नाही

आणि जे चोरीला गेला आहे

ते परत

मागवसही वाटत नाही

आणि ज्यांनी ते चोरलय

त्याल्या भेटल्या शिवाय

चैनच पडत नाही……..Explore Marathi SMS

अगं वेडे।

नाही समजू शकलीस तूमाझे प्रेम

त्या डोळ्यातून ओघळनारे

ते अश्रुंचे थेंब

तू येशील म्हणून वाट

पाहणारी ती नजर

पण नाही केल़ीस तू

त्यावेळेची कदर

अगं वेडे।

फुलासारखा जपयचो

मी तो तुझा प्रत्येक शब्ध

तुझ्या ओठावरचे हसू पाहताच

हॊऊन जायचो मंत्रमुग्ध

जेव्हा तुझ्या नजरेला नजर

माझी भिडून जायची

तेव्हा ती नजर ही तुझीच

हॊउन जायची…

अगं वेडे।

वेळ तर निघून गेलीय

आठवन ठेऊन पण तू मात्र

अजुनही जाते

समाझ्या ह्रधयाजवलून

वेडापीसा हॊउन जीव

तुझीच वाट बघतो

पण

तू आलीच नाहीस म्हणून

स्वप्न मनाशी बाळगून जगतो।Explore Marathi SMS

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन

तुझ्या ओठावर गाणे बनून येईन

एकदा मनापासून मला आठवून तर बघ

तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन

!वाढदिवसाच्या शुभेच्छा !Explore Marathi SMS

आई कोणिच नाही ग येथे

आधार मनाला देणार

सर्व चुका माफ करुन

तुझ्यासारख प्रेमान जवळ घेणार

आई कोणीच नाही ग माझ

आसरा मनाला देणार

मायेन रोज

कुशित घेऊन झोपणारExplore Marathi SMS

कधी कधी वाटत कि

आपण उगाचच मोठे

झालो. कारण तुटलेली मनं

आणि अपुरी स्वप्नं

यापेक्षा तुटलेली खेळणी

आणि अपुरा गृहपाठ

खरच खुप चांगला होता…Explore Marathi SMS

ती गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होतामेघांत अडकली किरणे हा सूर्य सोडवित होता .Explore Marathi SMS

बर्फासारख्या थंडी मध्ये

तुज्या मिठीत लपावस वाटत .

एका जन्माच आयुष्य

एका क्षणात जगावस

वाटत٠٠••♥♥Explore Marathi SMS

एक मुलगा आपल्या girlfriend ला पार्क मध्ये

रोज भेटला जात असे…

.

मुलगा रोज वेळेवर जात होता

पण ती मुलगी नेहमी उशिरा येत असे..

.

पण तो कधीही तिच्यावर नाराज होत

नव्हता…..

.

पण एके दिवशी तो मुलगा पार्कला येत

नाही म्हणून ती मुलगी रागाने घरी जाते…..

.

तिथे गेल्यावर समजते कि त्याला ब्लड cancer

आहे…..

.

आणि तो फक्त ५ ते ६ दिवसच जगणार आहे ….

.

ती मुलगी रडत आपल्या घरी येते

आणिती आत्महत्या करून त्याच्या साठी एक लेटर

ठेऊन जाते……

.

त्या लेटर मध्ये असे लिहले असते कि

“तू माझी वाट पाहत होता तेंव्हा मी दररोज

उशिरा येत होते आणि आता आज

मी तुझ्या पेक्षा लवकर जात आहेआणि तिथे

मी तुझी वाट पाहीन”Explore Marathi SMS

जे जोडले जाते ते नाते

जी जडते ती सवय

जी थांबते ती ओढ

जे वाढते ते प्रेम

जो संपतो तो श्वास

पण निरंतर राहते ती मैत्री

आणी निरंतर राहते ती मैत्री

आणी फक्त मैत्रीExplore Marathi SMS

तो रस्ता मला पाहून आज हसला

म्हणाला प्रेमात बिचारा फसला…

हो ती हवा आजही तिथेचं होती नेहमी तुझे

केस

विसकटणारी..

तो गाडयाचां गलकाही तिथे होता रोज

… तुझ्या माझ्या वादंवर हसणारा..

त्या वळणाने मला आवाज दिला पण आज

मी मागे

वळून पाहीलचं नाही..

रोज माझ्यावर हजार नजरा खिळत

होत्या पण

आज कोणी माझ्याकडे पाहीलचं नाही..

आज किंमत कळाली तुझ्या सोबतीची मला

आज

सारखं काही चुकल्या सारखं वाटतं होतं..

पावले चालत होती पण वाट संपेनाचं

माझी आज

एक युदध हरल्या सारखं वाटतं होतं..

आज सगळ्याच्या मनात प्रश्न होता एकचं

रोज

दोघं असतात पण आज हा एकचं..

उत्तर होत जरी एक एकटाचं असलो तरी

तुझ्या आठवणी आहेत माझ्या सोबतीला..

पण खरचं कुठेतरी चद्रांचीही गरज असतेचं

ना सागराच्या भरती आहोटीला..Explore Marathi SMS

दगडू :-ये पारजकता आइकना.

प्राजक्ता :-पारजकता काय

प्राजक्ता नाव आहे माझ ?

दगडू :- हं तेच ते

आपल्याला ना काय

तरी बोलायचा होता

तुझ्याशी…

प्राजक्ता :- काय

काय बोलायचं तुला ?

दगडू :- थांबहा

(सोबत आणलेले कमळाच

फुल पुढेकरत) आपल्याला

line देणार काय ?

प्राजक्ता :- म्हणजे ?

दगडू :- तू आपल्याशी लग्न

करून माझ्या घरी भाकरी

भाजायला येशील का ?

प्राजक्ता :- हे अस

विचारनारेस तू मला ?

आणि कोणी कमळ देत का

विचारताना ?

दगडू :- हे बघ आपल्याला

जस येत तसं विचारल…

आणि आपण तुझ्यावर खूप

प्रेम करतो ना गुलाब खूप छोटा

वाटेल त्या समोर म्हणून हे कमळ

कळलना….

प्राजक्ता :- आणि line देशील

का काय असतरी विचाराय्चास

ना”

हे सुंदरी काकवीने भरलेला

हा कमल द्रोण मजहस्ति ग्रहण

करून मी तुजला पूसतो की

तुजिया मनोमुकुरी उभासले

राजकुमार मजरुपाने या

भूतलावर अवतीर्ण जाहला आहे

असे तुजला प्रतीत होत असल्या

सतुजिया मुखाद्वारे होकारार्थी

चित्कार येवू दे..”

दगडू :- हे काय होत

कामाल्द्रोन चीत्भूत काय ?

ये आपल्याला अस काय

जमणार नाय…आपल्याला

फक्त येवडा माहित्ये @आपण

timepass नाय करते आपल

seriously जाम प्रेम आहे

तुझ्यावर…@आपण आई_बाबा

आन साई-बाबाची शप्पत घेऊन

सांगतो आपण लग्न करणार तर

तुझ्याशीच…फक्त तू हो म्हण…

प्राजक्ता :- मी हो म्हणेन पण

एक प्रोब्लेम आहे(हसत )…

मला भाकरी भाजता नाही येत

चपाती येते

दगडू :- आयुष्भर तुझ्या हातची

चपाती पण चालेल आपल्याला…Explore Marathi SMS

कॉलेजला असताना

पावसात भिजायला मज्जा यायची

वर्गात पण माझी ओलीचिंब एन्ट्री

व्हायची

ते बघून ती पण थोडी लाजायची

… … मला पाहून ती ही जरा पावसात

भिजायची

हलकेच रुमाल चेहऱ्यावरून

फिरवायची

नाक मुरडून तेव्हा रुसलेली असायची

विचारेल कधी मी तिला म्हणून

रुसायची

पाऊस फक्त तिच्यासाठी बहाणा

असायचा

मी तिला बघावं म्हणून इशारा

असायचा..Explore Marathi SMS

जी उंची मोठी माणसे गाठतात…

ती काही एका झेपेत मिळालेलीनसते…

जेव्हा त्यांच्या सोबतचे अध्यायी झोपा काढत असतात…

तेव्हा तळमळीने रात्र रात्र जागुन ती उंची गठलेलीअसते….!!!

शुभ रात्री… ♥ ♥ ♥Explore Marathi SMS

AapLya

Aayu

Shyat

Kuni

Yave

He

Aaple

Nashib

Tharavate

Pan

Aap

Lya

Aayushyat

Kuni

Thambave

He

Aapalech

Hruday

Tharvate.Explore Marathi SMS

एका प्रियकर सोडून गेलेल्या प्रियासीची व्यथा…..

माझ्या अबोल ओठावर

नकळत तुझच नाव येतं…..

तुला एक क्षणी पहायला

मन हे नेहमी झुरत राहतं…..

क्षणातच भावनानांच आभाळ

डोळ्यात ढग बनून दाटून येतं…..

माझं वेड मन रे हे शोन्या

फक्त तुलाच रे मागतं…..

तुला विसरायच म्हटल तर

मन अजुनच तुझ्यात गुंतत जातं…..

तुझी आठवण आली की

नकळत डोळ्यात टचकन पाणीच येतं….Explore Marathi SMS

आठवत तुला पहिल्या पावसात

माझ्यासोबत चिंब चिंब भिजली होतीस

पावसाच्या सारी माळून

माझ्यासाठी सजली होतीसExplore Marathi SMS

प्रेम हे असच असत….

करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत…

उमगल तरी समजत नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत…

प्रेमाची भावनाच खूप सुंदर असते ती फक्त त्या दोन जीवांनाच माहित असते…

लोक म्हणतात काय असतप्रेमात.. करून बघा एकदा.. काय नसत प्रेमात…?

प्रेम हे सांगून होतनसत…

मित्रानो ते झाल्यावरच कळत असत..

दोन जीवांना जोडणारा तो एक नाजूकधागा असतो…

दोन हृदयांची स्पंदने एकमेकांना ऐकवणारा एक भाव असतो…

प्रेमाची परिभाषाच खूप वेगळी असते…

दोन शब्दात ती कधीच समजत नसते …Explore Marathi SMS

असं प्रेम करावं……. ….. ♥ असं प्रेम करावं ……थोडं सांगावं… थोडं लपवावं थोडं रुसावं…….. थोडं हसावं…. असं प्रेम करावं…. ♥ ……… ♥ गुपचुप फोन वर बोलावंकोणाची नज़र पडताच पटकन “अगं” चा “अरे” करावं असं प्रेम करावं …. …. जग पुढे चाललं असलं तरी आपण मात्रथोडं मागेचं रहावं फोन SMS आणि E-MAILS च्या जगात ही…. …. आपण मात्र पत्र लिहुन मांडावं असं प्रेम करावं कुठे भेटायला बोलवावं पण आपण मात्र उशिरा जावं…. …. मग आपणच जाऊन sorry म्हणावं असं प्रेम करावं वर वर तिच्या भोळसट पनाची खूप चेष्टा करावी…. …. पण तरीही ती तुम्हाला किती आवडतेहे जरूर सांगावं असं प्रेम करावं प्रेम ही एक सुंदर भावना हे ज़रूर जाणावं… …. पुन त्या बरोबर येणार्या वेदनांना ही सामोरं जावं असं प्रेम करावं विरह येतील संकट ओढवतील प्रेमाच्या अनेक परीक्षा होतील…. ….पण आपण मात्र खंबीर रहावं असं प्रेम करावं एकदाच होतं नशिबवानानाचं मिळतं म्हणूनच जीवापाड जपावं असं प्रेम करावं … असं प्रेम करावं……..Explore Marathi SMS

तू निघून गेल्याचं दु:ख नाही.

तुझ्यावर प्रेम केल्याचं सुख आहे..!!

तुझ्याविना जगणं असह्य आहे.

पण इतरांसाठी जगणं कर्तव्य

आहे.!!

खुप काहि सांगायचं होतं तुला

पण मनातलं मनातच राहून गेलं..

सुखाचं घरटं बांधण्या आधीच

पाखरु रानातलं उडून गेलं !!Explore Marathi SMS

.heart.काय माहीत कशी असेल ती !

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती

गालावर सुरेख खळ पडून हसेल ती

कारण नसताना खोटीच रुसेल ती

काय माहीत कशी असेल ती !

एकुलती एक सर्वात थोरली असेल ती

नाहीतर कदाचित धाकटि असेल ती

संसार कसा सांभाळेल ती

काय माहीत कशी असेल ती !

फॅशेन करील की संस्कृती पाळेल ती

परंपरा जोडेल की परंपरा तोडेल ती

संसाराचा पसारा कसा आवरेल ती

काय माहीत कशी असेल ती !

थोडी नखरेल असेल का ती

हुशार समजूतदार सुगरण असेल का ती

एक समंजस अर्धांगिनी शोभेल का ती

काय माहीत कशी असेल ती !

एवढ छोट आयुष्य सहज जगेल का ती

आभाळ एवढ दुख सहज सोसेल का ती

दुखात ही न तुटता हसेल का ती

काय माहीत कशी असेल ती !!! .rose.Explore Marathi SMS

¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•

н α ρ ρ у в я ι т н α ∂ α у

आयुष्यातले सगळे क्षण

आठवणीत राहतात अस नाही

¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•

पण काही क्षण असे असतात

जे विसरु म्हणता ही विसरता

येत नाहीत..

¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•

हा वाढदिवस म्हणजे त्या

अंनद क्षणातला असाच

एक क्षण हा क्षण मनाला

एक वेगळ समाधान देईलच..

¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•

पण आमच्या शुभेच्छानी

वाढ दिवसाचा हा क्षणएक

सण होऊ दे हिच सदिच्छा..!

н α ρ ρ у в я ι т н α ∂ α уExplore Marathi SMS

प्रेमाच्या हाकेला साद मिळाली

स्वप्नांना वास्तवाची आस मिळाली

मन माझं खुदकन हसलं

तुझ्या डोळ्यांत जेव्हा माझं प्रेम दिसलं.Explore Marathi SMS

बंधना पलीकडे एक नाते असावे

शब्दांचे बंधन त्याला नसावे

भावनांचा आधार असावा दु:खाला

तिथे थारा नसावा असा

गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा.Explore Marathi SMS

आमचं प्रेम आधी एसएमएस

नंतर कॉल मग मैत्री आणि आता खूपच जवळची व्यक्ती

असं टप्प्याटप्प्यानं फुलत गेलं.

माझं प्रेम मोबाईलवरच बहरलं.

ती आणि मी कधी एकत्र आलो

कधी जवळ आलो हे कळलंच नाही.

मला अशी एक व्यक्ती मिळाली

जिचा मला आधार वाटतो.

मन मोकळं करण्यासाठी जवळची

मैत्रीण मिळालीये.

तिला मी माझी स्वप्न सांगू शकतो.

तिचं मन मी समजू शकतो.

नातं कसं टिकवायचं हे तिनंच शिकवलं.

तिने मला बोलायचं कसं ते शिकवलं

तिच्यापेक्षा मोठा असलो तरी

कधी-कधी तीच मोठी असते.

माणसांना जोडायचंकसं

नवे मित्र कसे बनवायचे

सारं तिच्या बोलण्यातूनच

मी शिकलो.

आमच्या नात्याला गालबोट

लागू नये म्हणून आता

झटायचं आहे.

एकमेकांना आयुष्यभर

साथ द्यायची आहे.

एवढं नक्की !Explore Marathi SMS

जडला जीव कुणावर मग सुटणे शक्य नसते

जीवाला जीव लावुन गेला की आठवणी शिवाय

काही नसते

अर्थ जगण्याचा खरंच कुणाला कळलाय का?

जगण्यातच खरा अर्थ आहे खरच कुणाला समजलाय का?

जीवनाच्या बाजारात सर्व काही मिळू शकतंप्रेम

मिळवण्यासाठी मात्र स्वत:प्रेमळ असावं लागत.Explore Marathi SMS

खूप वाईट घडलं आपल्यात

मलाही माहित आहे

म्हणून तू मला विसरून जाणे

हे चूकीचे आहे ना…

आपणचं ठरवलं होत ना…

कधीचं सोडायची नाही साथ एकमेकांची…

पण ???

आयुष्यात कुठे काय

ते मोठे वादळ आले

अन् आपल्याला एकमेकां पासून

दूर करून गेले…

कधीतरी विचार कर परत येण्याचा

मी नाही काही बोलेन तुला

तू फक्त माझ्याकडे येण्याचा

प्रयत्न तर कर…

मी स्विकारेन तुला सगळ्या

दुःखा सहीत

नको देऊस सुख मला…

पण ???

असा एकटा तरी नको

सोडून जावूस मला माहीत आहे

तू फार जिद्दी आहे…

नाही येणार तू परत

तरी मी वाट पाहिन तुझी

या श्वासाचा अंत होईपर्यंत…Explore Marathi SMS

Pratek Walnawar Athwan Yet

Rahil Ekatra Nasli Tari

Sugandh Darwalat Rahil

Kitihi Dur Geli Tari

Maitriche He Naate Aaj

Ahe Tasech Udya Hi Rahil.Explore Marathi SMS

“दिव्याने दिवा लावत गेलं

कि दिव्यांची एक ” दिपमाळ”

तयार होते

फुलाला फूल जोडत गेलं कि

फुलांचा एक “फुलहार” तयार

होतो..

आणि

माणसाला माणूस जोडत

गेलं की “माणुसकीचं” एक

सुंदर नातं तयार होतं..

।। सुप्रभात ।।Explore Marathi SMS

आश्चर्यजनक… पण खरे :-p

जगात सर्व माणसांचे वेगवेगळे नाव आहेत …

.

.

पण गर्दीत जेव्हा आपण एखाद्याला आवाज

देतो …

.

.

अबे रताळ्या …???

.

.

.

आई शप्पथ

२० पैकी १८ तरी मागे वळून पाहणारच… :-Explore Marathi SMS

शेवटपर्यन्त साथ देतायेणार नसेलतर

कधी कोणालाही प्रेमातपाडू नका

शेवटी लग्न कास्ट वाला/कास्ट वाली सोबतच घरच्यांचा पसंतीने च करणार असाल तर कधी कोणाचा प्रेम प्रोपोजल ला होकार देऊच नका

रिलेशनशीप चा शेवट ब्रेकअप नेच करायच अस आधीपासूनच ठरवले

असेल तर रिलेशनशीप ला स्टार्ट करून

कोणाचा भावनांशी खेळुनका .

खेळण्यासाठी मार्केटमध्ये अजूनही बरयाच गोष्टी मिळतात

.

तुम्हाला काय वाटतं.????????? ?Explore Marathi SMS

Prem manapasun karave

Shabdatun nako

Ani dusryanbaddal

Raag shabdatach asava

manat kadhich nako.Explore Marathi SMS

भीती वाटते कोणाला आपल बनवायची…

भीती वाटते काही वचने निभवन्याची…

प्रेम तर एका क्षणात होत…

पण मोठी किम्मत मोजावी लागते…. विसरन्याची…

खुप ञास होतो जवळचे दूर होताना …..Explore Marathi SMS

मी तुज्या वर प्रेम करायला थकणार नाही

मी तुजी काळजी घ्यायचे कधी सोडणारनाही..

तू माज्यावर प्रेम करत नाही..

म्हणून काय झाले..

मी तुज्यावर जीवापाड प्रेम करतो..

हे तुला मान्य करावेच लागेल..

तुला मी तितकासा आवडत नसलो..

म्हणून काय झाले ..

मी तुज्याशिवाय जगूशकणार नाही ..

हे तुला स्म्जावेच लागेल..

मी तुज्या येण्याचीवाट पाहून थकणार नाही..

तू येशी आणि हि आशा कधी सोडणार नाही..

तुला माज्या भावना काळात नसतील..

म्हणून काय झाले…

मी समजेन तुजी मजबुरी..

तुला माज्याशिवाय जगता येत असेले

म्हणून काय झाले…

मी समजेन माझी प्रेम कहाणी अधुरी..

मी तुला समजावता समजावता थकणार नाही..

माजे मन तुला समजल्याशिवाय राहणार नाही ..

मी तुला आयुष्यभर समजावत राहीन..

पण एकदा तरी

या एकतर्फी प्रेमाचा विचार करशील?

मी तुज्या खुशीसाठीतुला सोडेन ..

पण एकदा तरी …

या प्रेम वेड्याला मनात आणशील?Explore Marathi SMS

शिवराञी शिवस्वप्न मराठ्यांनो

काहि मधुर आठवनींचे गोड स्वप्न पहा

॥ जगदंब जगदंब जगदंब ॥

जय शिवराय

विश्वात्मक पाटिल कुहिलेExplore Marathi SMS

यालाच म्हणतात का प्रेम….?

तिच्या आठवनींची वाढत जाणारी नशा

आणि फक्त तिच्या अस्तित्वानेचखुल नारी प्रत्येक दिशा

यालाच म्हणतात का प्रेम….?

तिची क्षणोक्षणी कासावीस करणारी चाहुल

आणि हलुवार मला तिची आठवण करून देणार तीच पैजनाने सजलेल पाउल

यालाच म्हणतात का प्रेम….?

तिचा मी अनुभवलेला बेधुंद श्वास

आणि तिने वेड्या गप रे म्हणाव असा मलाप्रत्येक क्षणी होणाराभास

यालाच म्हणतात का प्रेम….?

तिच्या आठवणीने माझा कासाविस होणारा जीव

आणि सर्वापेक्षा जास्त प्रेम करूनही तिला न येणारी माझी किव

यालाच म्हणतात का प्रेम….?

तिला जाणीव पण न होता माझ्या प्रेमाचाझालेलात िला स्पर्श

आणि हे सर्व वाचून

तिच्या नाजुक ओठावर आलेल्या हास्याचावेड्याअ क्षयला झालेला हर्ष

कदाचीत यालाच म्हणत असतील प्रेम….!Explore Marathi SMS

तुझे काय ते तुला माहित

प्रेम माझे खरे होते

तुला ओळखता नाही आले

मी तर सर्वस्व तुला वाहिले होतेExplore Marathi SMS

तिने मला विचारले..?

तु किती प्रेम करतोस

माझ्यावर..

.

.

.

… .

मी म्हंटले- आग वेडे ..

.

पडणा-या पावसाचे थेंब

कधी मोजता येतात का..?Explore Marathi SMS

प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट

कधीही न हरवणारी जीवनाची वाट..

आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं

सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न..

फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं

कधी चुकलं तर सावरणारं पाऊलं

नेहमी ऊगवणारी सुंदर सकाळ

हवीहवीशी वाटणारी रम्य संध्याकाळ..

प्रेम म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा

अन् जणू दरवळणारा मारवा

अंगावर घ्यावा असा राघवशेला

एकदा घेतला तरी बस्स असा अमृतप्याला…

ऐकत रहावी अशी हरीची बासरी

अस्मानीची असावी जशी एक परी..Explore Marathi SMS

भूक आहे तेवढे खाणे ही प्रकृती भूक आहे

त्यापेक्षा जास्त खाणे

ही विकृती आणि वेळप्रसंगी स्वत:उपाशी

राहून दुसऱ्याची भूक भागवणे ही संस्कृती…. गुड मॉर्निंगExplore Marathi SMS

गण्या: अरे ती समोरची मुलगी माझ्याकडे पाहुन हसली…..!! नाम्या: त्यात काय विषेश…… मी पण तुला पहील्यांदा पाहीलं तेव्हा दोन दिवस हसत होतो…!!!Explore Marathi SMS

नजरेतले भाव

नजरेनेच ओळखावे

ओठांना तिच्या मी

ओठांनी पारखावExplore Marathi SMS

“प्रेम”हा असा शब्द आहे

कीजो एखाद्या मुलाला समजला तर

मुलीला समजत नाही……..!!!

जर तो मुलीला समजला तर

मुलाला समजत नाही……!!! आणि……..

.

.

जर तो दोघांनाही समजला तर

जगाला समजत नाही.”Explore Marathi SMS

अन प्रेम करायच राहुनच गेलं…

तिच्या घरच्यांशी असनारी जवळीक

प्रेमाच्या आड येउन बसली..

जीव तिच्यावर जडुनही

मनाला मुरड आम्ही घातली..

मनं मारायचं कामच आम्ही उभ्या आयुष्यात केलं

अन प्रेम करायच राहुनच गेलं…

तिचा होकार असतानाही

तिच्या घरच्यांचाच विचार केला..

सारा विचार करुन

तिला नकारचं दिला..

उपकारांच्या ओझ्याखाली

त्यांनी आम्हाला खोलवर गाडलं..

अन प्रेम करायच राहुनच गेलं…

एक नाते जोडावे कि

चार नाती तोडावी..

हे आम्हाला कधी समजलेच नाही..

झाडाचा बुंधा सोडून फांद्याशी नाते जोडने जमलेही नाही..

फुलण्या आधिच कळ्यांना (प्रेमाला) कोमेजताना पाहिलं

अन प्रेम करायच राहुनच गेलं…Explore Marathi SMS

आज अचानक खुप रडावसं

वाटतयं

ओरडुन ओरडुन

जगाला सांगावसं

वाटतयं..

… का समजून घेतलं नाहीस तू

मला

ह्याचं दुःख सारखं

मनाला बोचतयं..

माझं तुझ्यावर खुप प्रेम आहे

तुझं सुद्धा माझ्यावर प्रेम

आहे..

असं माझं मन मला सांगतयं..

मग असं काय घडलयं

कि तू प्रतिसाद न देता ?

मी केलेलं जिवापाड प्रेम

धिक्कारलयं

हळवं मन माझं आठवात

तुझ्या रडतयं..

का खरे प्रेम केले

मी तुझ्यावर

हेचं दुःख मनाला खूप

बोचतयं..

तुझ्याविणा अधुराचं

राहीलो मी

सारखं मन माझं तुझ्याकडे

धावतयं..

पैसा अडका काहीचं नको गं

मला

मन माझं फक्त तुलाचं गं

मागतयं..Explore Marathi SMS

कोणी कोणाच्या आयुष्यात कायमचे राहत नाही….

जरा पाने उलटले कि जुने काही आठवत नाही….

दर वेळी का मीच कमी समजायचे

तुला जिंकवण्यासाठी मी किती वेळा हरायचे…मिस यू..गुड नाइटExplore Marathi SMS

चार पावलं आपण

सोबत चालत जाऊ

तुझे आणि माझे सूर

कुठवर जुळतात पाहु…

अर्थात जमत असेल तर चल

मी आग्रह करणार नाही

आज तरी “तुला यावच लागेल

असा हट्ट ही धरणार नाही..

पण मनातल्या मनात कुढण्यापेक्षा

व्यक्त करणं बरं असतं

कारण इथून तिथून ऐकलेलं

सारंच काही खरं नसतं..

कुणी कुणाला का आवडावं

हे सांगता येत नाही

चार चौघांना विचारून कुणी

हृदय देत नाही..

तसंच काहीसं माझं झालं

त्याच धुंदीत propose केलं

जवळ अशी कधी नव्हतीसंच

propose ने आणखीच दूर नेलं..

जे झालं ते वाईट झालं

पण झालं ते बरंच झालं

खरं सांगणं गुन्हा असतो

एव्हढं मात्र लक्षात आलं..

जाऊ दे

झालं गेलं विसरून जा

मागे न वळता चालत राहा

मला विसर असं मी म्हणणार नाही

पण तू तो प्रयत्न करून पाहा…

थांब…

इथून पुढं मला एकट्यालाच जायचंय

पण धन्यवाद; तू इथवर आलीस…

सारं आयुष्य नसलीस तरी

चार पावलं माझी झालीस……Explore Marathi SMS

Khup Nati Julatil Tuzya Jivanat

Jashi Phule Padatat Tuzya

Anganat Khup Mittra Maitrini

Bhettil Tula Jivanat Pan Mazya

Maitrichi Jaga Thev Tuzya RhudayatExplore Marathi SMS

मास्तर : मुलांनो तुम्हाला सर्वात जास्त

राग

कोणाचा येतो?????

(बंड्या उठला आणि म्हणाला)

बंड्या : राजाराम मोहनरॉय….

मास्तर : का रे बंड्या ????

बंड्या : कारण त्यांनी ‘बालविवाह’ बंद

केला…..

त्यांनी बालविवाह बंद केला नसता तर आज

आम्ही जोडीने शाळेत आलो असतोExplore Marathi SMS

तुझे गालात ते गोड हसणे आठवल्याशिवाय राहवत नाही…

तुझ्या चेहरयाशिवाय काहीच बघावस वाटत नाही…

तुझ्या नितळ प्रेमाला माझं हृदय विसरू शकत नाही…

आणि तू समोर नसलीस की जगावसच वाटत नाहीExplore Marathi SMS

आयुष्याच्या ह्या वळणावर

काही असच घडत असतं

असावी आपली हि प्रेयसी

मनाला सतत वाटत असतं. . .

कोण असेल ती कशी असेल ती

शंभर प्रश्न उभे राहतात

प्रत्येक सुंदर चेहऱ्याच्या आड

मग तिलाच शोधू लागतात . . .

मग अशीच होते कोणाशीतरी भेट

सुंदर मुलगी असते समोर भिडते नजर थेट

मैत्रीचा प्रवास असा काही सुरु होतो

तिच्यातच स्वप्नं सुंदरी शोधण्याचा कार्यक्रम चालू होतो . . .

काही नाती जुळतात

तर काहींचा नसतो नेम

प्रेम पण जाते आणि मैत्री पण तुटते

काहींच्या नशिबाचा असतो वेगळाच गेम . . .

पण हे वयच असे असते

कि पाऊलेच थांबत नाहीत

तिला शोधण्याच्या शर्यतीत

रोमियो काही थकत नाहीत . . .

म्हणून तर म्हणतात मित्रांनो . . .

“अरे एक मुमताज गयी तो क्या फरक पडता हे”

“क्या कोई मजनू भी कभी अकेला मरता हे”Explore Marathi SMS

” प्रेमाच्या रंगात

मी ही रंगलो होतो

रात्र रात्र

तिच्यासाठी मी ही जागलो होतो..

ती माझीचं आहे म्हणुन

क्षण क्षण

मी ही तिच्यासाठी मनापासून

झूरलो होतो..

तीच्याशिवाय काहीचं

नको होते मला

कित्येकदा तिच्यासाठी मित्र-

मैत्रिणीँ

शी नडलो होतो..

ती मलाचं

मिळवी आयुष्यभरासाठी म्हणुन

कित्येकदा प्रार्थनेत

मी ही देवापुढे नतमस्तक

झालो होतो..

तीचं

माझी सखी व्हावी म्हणुन

कित्येकदा देवाला मी ही खुप

काही वाईट

बडबडलो होतो..

तीचं

माझी आयुष्याची जोडीदार

बनावी म्हणुन

कित्येकदा जिवाला जिव

देणा-

या जन्मदात्यांशी मी ही भांडलो होतो..

ती आली आणि सोडूनही गेली कायमची मला

ती सोडून गेल्यावर

गेल्यानंतरही मी ही ढसाढसा रडलो होतो..

तीची पाणावल्या डोळ्यांनी शेवटचीभेटघेत

असताना

तीच्या आनंदासाठी मी ही रडताना खोटे

खोटे

हसलो होतो..Explore Marathi SMS

प्रणयाची नशा डोळ्यांवरून

उतरली नाही अजून

रात्र हि उलटली

धुंद तुझ्या मिठीत सजूनExplore Marathi SMS

दोन क्षण थांब जरा

मला थोडं जगुन घेऊ दे

उद्याचं नाही नक्की काही हि

आजच तुला डोळे भरून बघून घेऊ दे…..

miss u dearExplore Marathi SMS

Ekda Ek Couple Lover Park

Madhe Basun Bhel-puri Khat Hote…

Madhech Boy Tya Girl Kade Pahu Lagto

Girl (Lajun): A Asa Kay Baghtoy Re Mazyakade?

Boy(ragatch): A Thode Thode Kha Na Bhikare!Explore Marathi SMS

प्रेम म्हणजे फक्त भावनांचा खेळ…!!१!!

दोन मनाचा फक्त शब्दांचा मेळ

दोन हृदयाचा फक्त तालमेल

दोन भावनांचा फक्त फक्त मेळ

प्रेम म्हणजे फक्त भावनांचा खेळ….!

प्रेम म्हणजे फक्त भावनांचा खेळ…..!!२!!

दूर असून सुद्धा जवळ असण्याचा मेळ

फक्त अवाजावारून दुःख ओळखन्याचा मेळ

ती नाराजी ओळखन्याची खेळ

ती वेळ साधून प्रेम करण्याचा खेळ

सारा सारा फक्त भावनांचा खेळ

प्रेम म्हणजे फक्त भावनांचा खेळ…..!!३!!

प्रेम म्हणजे फक्त भावनांचा खेळ…..!Explore Marathi SMS

तू मला दिसलीस की

मनात माझ्या धडधडतं

थोडी लाजून हसलीस

की बजेट माझंगडगडतं.Explore Marathi SMS

आठवते का आदिलशहा म्हणाला होता हे

मराठे पोरांना काय खायला घालतात

की त्याची पोर संभाजी सारखी शुर

होतात साल्याला माहीत नव्हते

मराठी माता म्हणजे वाघीनी चे रुप

आहे आणि वाघीनीचे दुध पिल्यावर

डरकाली फोडणारचExplore Marathi SMS

लग्न लग्न म्हणजे काय असतं?

त्याच्या मनातल्या विचारांचं तिच्या चेहऱ्यावर प्रतिबिंब असतं

तिच्या प्रश्नाआधी त्याचं उत्तर तयार असतं.

लग्न लग्न म्हणजे काय असतं?

त्याला लागताच ठसका तिच्या डोळ्यांत पाणी तरळतं

तिला लागताच ठेच त्याचं मन कळवळतं.

लग्न लग्न म्हणजे काय असतं?

त्याच्या चुकांना तिच्या पदराचं पांघरुण असतं

तिच्या दुःखाला त्याच्या खांद्याचं अंथरुण असतं.

लग्न लग्न म्हणजे काय असतं?

कधी दोन मनांचं मीलन असतं

तर कधी दोन जिवांचं भांडण असतं

एकानं विस्कटलं तरी दुसऱ्यानं आवरायचं असत

संकटाच्या वादळाला दारातच थोपवायचं असतं.

लग्न लग्न म्हणजे काय असतं?

प्रेमाचं ते बंधन असतं

घराचं ते घरपण असतं

विधात्यानं साकारलेलं ते एक सुंदर स्वप्न असतं!

(¯`v´¯)

`•.¸.•´ … ¸.•°*”˜˜”*°• Like✔

. `?´ ¸.•°*”˜˜”*°•. Tag ✔

… ¸.•°*”˜˜”*°•. Share ✔Explore Marathi SMS

Dolyat zop maven a

Tula bhetnyachi aas aahe

Tu swpanat yav mhanun

zopnehi maze khas aahe

gnExplore Marathi SMS

प्रेम काय असत हे माहीत नव्हत

प्रेमात कस पडतात ते

माहीत नव्हत

प्रेम हा मुळात आपला

विषयच नव्हता

मग त्यात पास होण्याचा

प्रश्नच येत नव्हता..

तिच्या अबोल हसण्याला मी

काय नाव देऊ

डोळ्यातल्या भावनांना कसे

जाणून घेऊ

तिच्यवर खरेच प्रेम केले

हे तिला पटवून कसे देऊ…

(¯`v´¯)

`•.¸.•´ … ¸.•°*”˜˜”*°• Like✔

. `?´ ¸.•°*”˜˜”*°•. Tag ✔

… ¸.•°*”˜˜”*°•. Share ✔Explore Marathi SMS

जीवनामध्ये या 5 गोष्टीँना कधीच तोडु नका…

1) विश्वास

2) वचन

3) नाते

4) मैत्री

5) प्रेम

कारण

या गोष्टी तुटल्यावर आवाज होत नाही..

परंतु वेदना खुप होतात…. मिस यू..गुड नाइटExplore Marathi SMS

माझ्या भेटीत स्वत:ला भुलून

मिठीत माझ्या येशील

लाल लाल ओठांचे चुंबन

गुलाबी गालावरती देशीलExplore Marathi SMS

शिखरे उत्कर्षाची सर तुम्ही

करीत रहावी….. !

कधी वळून पाहता आमची

शुभेच्छा स्मरावी… ……!

“तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा

वेलू गगनाला भिडू दे…….. !

तुमच्या जीवनात सर्वकाही

मनासारखे घडू दे…..!

…तुला दिर्घ आयुष्य लाभो

ही इच्छा….. ..!Explore Marathi SMS

माझ्या स्वप्नात रंगताना

स्वप्न माझे होशील का?

आठवण म्हणून या स्वप्नाची

चुंबन मला देशील का?Explore Marathi SMS

हमॆं नही पता कि

कॊनसी बात आखीर हॊ…

ना जानॆ कॊंन सी

मुलाकात आखरी हॊ…

इस लिए सबकॊ

याद करकॆ सॊतॆ हैं हम…

पता नही जिन्दंगी मैं

कॊंन सी रात आखरी हॊं…

शुभ-रातरीExplore Marathi SMS

प्रेमाचे गुंतवून धागे दूर

अशी जाऊ नकोस

मलासुध्दा मन आहे

हे विसरुन जाऊ नकोस.Explore Marathi SMS

परीक्षे अगोदर कॉलेज

मधील हे वातावरण…

मुलगा : (मुलीस) ऑल द बेस्ट !!!

मुलगी : (मुलास) तुलाही

ऑल द बेस्ट…

परीक्षा होते.

निकाल लागतो.

मुलीस ८०% मिळतात

आणि

मुलगा नापास होतो…

तात्पर्य : मुले स्वच्छ मनाने

हृदय भरून शुभेच्छा देतात..Explore Marathi SMS

माझ्या जीवनातील एक मोठा अपघात तो म्हणजे – प्रेम एकतर्फी प्रेम .. मला तिच्याबरोबर प्रेम झाल होत तिच्या सुंदर चेहऱ्यावर मन माझ रमल होत माहिती पडलं जेव्हा तिचे प्रेम दुसऱ्यावर आहे माझ्या प्रेमाने बलिदान दिल होत. . आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो मग ते एकतर्फी का असेना.. आपल प्रेम सदभावनापूर्ण असते मग तिच दुसऱ्याच्या प्रेमात सौख्य का असेना .. . तिच्यावर जबरदस्तीन प्रेम लादण हे माझ्या सुसंकृतपणात नव्हत तिला सुखी पाहण यातच माझ्या प्रेमाच मोठेपण होत…Explore Marathi SMS

चांगल्या मुलांना चुकीच्या मुली मिळतात..

आणि

चांगल्या मुलींना चुकीची मुले मिळतात….

पुढे ही जोडपी प्रेमात पडतात

आणि

चांगला मुलगा आणि चांगली मुलगी फसले

जातात…….!

त्यामुळे होते काय

तर चांगल्या मुलांना वाटते कि सगळ्या मुली “Fraud ” च आहेत…

आणि

चांगल्या मुलींना वाटते की सगळी मुले ”

Filrty ” च आहेत….

अशी भावना झाल्यानंतर

जेव्हा चांगला मुलगा आणि चांगली मुलगी हे

एकमेकांना भेटतात…

तेव्हा

ते प्रेमात पडायचे टाळतात…..

प्रेमाला नको म्हणतात आणि फक्त चांगले मित्र होऊन राहतात….

नंतर जसजशी ही मैत्री पुढे सरकते तसतसे

त्यानां एकमेकांच्या प्रेमात

पडल्याचा अनुभवयायला लागतो…

पण आधीच प्रेमात फसले गेले असल्याने…

पुन्हा ते आपली भावना व्यक्त करायचे घाबरतात….

आणि त्या भावना अबोल राहतात अखेरीस अशा प्रकारे

खर्या प्रेमाचा अंत होतो……..!Explore Marathi SMS

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल…..!

एक गोड सोनपरी माझ्या प्रेमात पडेल….

इटुकल्या – पिटुकल्या मेसेज मधून

मला वाकुल्या दाखवेल…..

हळूच एखादा MISS CALL

करून मला ती सतावेल…..

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल…..!

स्वप्नामध्ये माझ्याहळूच कोणीतरी शिरेल…..

बोलायला “काहीच नाही” म्हणून

फोनवर तासभर बोलेल….

आणि नेमक महत्वाच बोलताना फोन

ठेवण्याची घाईकरेल…..

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल…..!

माझ्याही आठवणीत रात्रभर

कोणीतरी जागेल…..

तिच्या विरहाचे चार दिवस चार जन्माचे अंतर

दाखवेल…..

आणि तास-दोन तासांची भेट सुद्धाक्षणभर

वाटेल…..

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल….!

या एकाकी जीवनामध्ये

त्या परीचाप्रेमाचा स्पर्श लाभेल……

वाटल नव्हत कधी असही कधी घडेल…..!

एक गोड सोनपरी माझ्या प्रेमात पडेल….Explore Marathi SMS

“तुझ्या नाजूक शरीरावर कोसळणाऱ्या “पाण्याच्या सरी”

पावसाच्या पाण्यात तुझे चिंब भिजलेले केस

तुझ्या ओठावरून ओघळणारा तो “पाण्याचा थेंब”

तुझ्या कोमल गालावरून घसरणार ते “झाडाचं पान”

या सर्व गोष्टी तुझ्या सहवासात असताना ;

स्वतःला खूप नशीबवान समजतात

पण त्यांना हे माहित नाहीये …

त्याचं तुझ्या आयुष्यात असण …तितक महत्वाच नाहीये…

जर त्यावेळी तुझ्यासोबत मी नसेन.Explore Marathi SMS

असं फक्त प्रेम असंत

त्याला हृदयातचं जपायचं

असतं प्रेमात अधिकार असतो

पण गाजवायचा नसतो प्रेमात

गुलाम असतो …

पण राबवायचा नसतो

प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असतं पण स्वतःला स्वातंत्र्य नसतं

नेहमीच एकट्याचं

असतं पण दुसऱ्याशिवाय

शक्य नसतं कळत नकळत

कसं होतं ते मात्र कधीच

कळत नसतं…

असं फक्त प्रेमच असतंExplore Marathi SMS

दोन पाखरांचा संसार होता…

वास्तवात नाही पण

तिच्या स्वप्नात होता..

१४ फेब्रुवारी ला लग्न…

आणि व्हायचा विचार होता..

लग्नानंतर रोज एक चोकलेट..

आणि रोज बाहेर

फिरायला जायचं

असा तिचा हटट होता..

आपले चौघांचे कुटुंब असेल..

मोठी कृपा तर छोटा पार्थ

असेल…

दर १ नोव्हेंबर ला कैंडललाइट

डिनर..

तिथे आपल्या दोघं शिवाय

आणखी कुणी नसेल..

आपल्या दोघांच छोटस घर

असेल..

गुलाबी भिंती आणि मार्बल

फ्लोर असेल..

कृपा ला डॉक्टर आणि पार्थ

ला स्पोर्टसमन बनवायचे…

आणि आपण

आपल्या जबाबदारीतुन मुक्त

व्हायचे….

आमच्या ह्या संसाराला कुणाची तरी नज़र

लागली…

आमच्या स्वप्नाची नाव

नशिबाच्या सागरात बूडू

लागली..

त्या बुडणाऱ्यानावेकड े

बघन्यावाचून कोणताच पर्याय

नव्हता…

घात

करणाऱ्या त्या लाटा थाम्बायाचे

नावघेत नव्हत्या…

शेवटी स्वप्नांची ती नाव बूडून

गेली…

पाखरांच्या स्वप्नाना तडा देऊन

गेली..

स्वप्न तुटल्याने ती दोन पाखरे

तडफडत होती…

आता कधी जिव निघून

जातो ह्याकडे नज़र

लागली होती..Explore Marathi SMS

कुणीतरी मला वीचारले की

‘तू तीला मिळवण्यासाठी कोणत्या मर्यादे पर्यंत जाऊ शकतो ???

मी हस्त उततर दीले

जर मला मर्यादाच ओलाद्याच्या असत्या त् .मी तीला कधिच मिळवले असतेExplore Marathi SMS

बिना तलवारीचा मराठा म्हणजे

सेनापती विना सैन्य

समशेरीला खबर नसते जाती अन

पातीची…..

तिला फक्त तहान असते

गानिमच्या रक्ताची…..

लखलखत्या समशेरीला धाक

नसतो गदारांचा…..

तिला फक्त वेध

असतो त्यांच्या गर्दीनीचा…..Explore Marathi SMS

भलेभले होऊन गेले पण शिवराय दुसरे

झालेच नाहीत मराठ्यांचे ते छत्रपती

दिवस उजाडला आणि त्यांची आठवण

नाही झाली…असे कधी झालेच नाही ”

राजेचं राजपण कालपण आजपण

आणि उद्यापन. जय शिवराय.๑۩۞۩๑ अखंड

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत

छञपती शिवरायांना मानाचा मुजराExplore Marathi SMS

तु फक्त माझी

अन् मी फक्त तुझा आहे..

तुचं जर असशील राणी

तरचं मी राजा आहे..

कारण ?????

तु फक्त माझी

अन् मी फक्त तुझा आहे..

तु नसशील आयुष्यात

तर

सुखांनाही किँमत नाही..

अन् जर तु असशील सोबत

तर

दुःखातही मजा आहे..

कारण ?????

तु फक्त माझी

अन् मी फक्त तुझा आहे..

तु आहेस म्हणून

जीवनातल्या सा-या

यातना वजा आहेत..

तुझी नसेल साथ मला

तर

आयुष्यचं एक सजा आहे..

कारण ?????

तु फक्त माझी

अन् मी फक्त तुझा आहे..

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥Explore Marathi SMS

तुला पाहता

शब्द हवेत विरून जावे

असं का ग व्हावे

मी माझे न राहावे

तू चालता

वाऱ्याची झुळूक जणू यावी

मी ही त्याच संगे

का दरवळत जावे

स्पर्श तुझा

जणू मोरपिसाचा भास हा

अन तू समोर येता

का भरून जातो श्वास हा

एकाच इच्छा

तुला कोणाचीही कधी नजर ना लागे

जर तुटला कधी श्वास तुझा..

तर जोडीन मी माझा श्वास

तुझा श्वासामागे.Explore Marathi SMS

सकाळी डोळे उघडण्य पूर्वी जिचा

चेहरा पाहण्याची इच्छा होते …ते प्रेम आहे

मंदिरा मध्ये दर्शन करताना जी

जवळ असल्याचा भास होतो …ते प्रेम आहे

भांडून सुधा जिचा राग येत नाही …ते प्रेम आहे

जिच्या कुशीत डोके ठेवल्यावर पूर्ण

दिवसाचा थकवा दूर झाल्यासारखे वाटते

…ते प्रेम आहे

जिच्या कुशीत डोके ठेवल्यावर मन

मोकळे झाल्यासारखे वाटते

…ते प्रेम आहे

स्वताला कितीही त्रास झाला तरीही

जिच्यासाठी ख़ुशी मागता …ते प्रेम आहे

जिला लाख विसरण्याचा प्रयत्न

करा विसरता येत नाही …ते प्रेम आहे

कुटुंबाच्या फोटो मध्ये आई बाबाच्या सोबत

जिचा फोटो असावा असे आपल्याला वाटते

…ते प्रेम आहे

जिच्या चुकीना रागावतो आणि

नंतर एकांतात हसू येते …ते प्रेम आहे

हि पोस्त वाचताना प्रत्येक

ओळीला जिची आठवण आली

…ते प्रेम आहे

(¯`v´¯)

`•.¸.•´ … ¸.•°*”˜˜”*°• Like✔

. `?´ ¸.•°*”˜˜”*°•. Tag ✔

… ¸.•°*”˜˜”*°•. Share ✔Explore Marathi SMS

येते तुझी आठवण

जेव्हा मी आयुष्याच्या वाटेवर चालताना पडतो

आणि मला उचलणार कोणीच नसत. येते तुझी आठवण

जेव्हा मी पाऊसात एकटा भीजतो

आणि मला छत्रीत घेणार कोणीच नसत. येते तुझी आठवण

जेव्हा मी सिगरेट पितो

आणि मला ओरडनार कोणीच नसत. येते तुझी आठवण

जेव्हा मी रडत असतो

आणि माझे डोळे पूसणार कोणी नसता. येईल तुझी आठवण

जेव्हा मी मरत असेल

आणि मला मिठीत घेणार कोणीच नसेल…

..…….……………………♥

………………………………♥

……………………………….♥

……………………………..♥

……………………………♥

…………………………♥

……………………….♥

…………………….♥

………………….♥

………………♥

………….♥

………♥

……♥

…..♥

……♥………………….♥…♥

……….♥………….♥…………♥

…………..♥…..♥………………♥

……………….♥………………. .♥

…………….♥……♥…………. .♥

…………..♥………….♥….♥

………….♥

………..♥

……….♥

………♥

………♥

……….♥

…………..♥

……………….♥

……………………..♥

………………………….♥

……………………………♥

……………………………♥

…………………………♥

…………………….♥

………………♥

………….♥

…….♥

…♥

.♥………………………..♥….♥

♥……………………..♥………..♥

.♥………………….♥…………….♥

..♥……………….♥………………♥

…♥………………………………♥

…..♥…………………………. .♥

……..♥…………………….♥

………..♥……………….♥

…………..♥…………..♥

………………♥…….♥

…………………♥..♥

…………………..♥Explore Marathi SMS

तु येणार असताना मध्येच

पावसावं येणं कळत नाही

पण तुझ्या प्रेमा एवढा त्यात

भिजण्याचा त्यात आनंद मिळ्त नाही.Explore Marathi SMS

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा

सगळ्यांवर

प्रेम करत रहा

कारण काही लोक ह्रदय तोडतील तेव्हा सगळेजण

ह्रदय

जोडायला नक्की येतील..!!

★★★·٠ •• _____!!.. शुभ रात्री मित्रानो ..!!

_____

•• ٠·★★★Explore Marathi SMS

मैत्री असावी मना -मनाची

मैत्री असावी जन्मो -जन्माची

मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची

अशी मैत्री असावी फक्त तुझी नि माझी………Explore Marathi SMS

मैत्रीच्या खुणा आठवणीत

बांधणारी..मनांच्या भिंतींना मैत्रीचे

दार पाडूनएक

प्रेमळ मित्रासाठी आर्त हाक

देणारी…कधी शिकवण

कधी आठवणतहानलेल्या चातकाला

जशी पावसाची वणवण…तरीही या जीवनात

सुखाचा आसमंत

फुलवणारीमैत्री असावी एक

वेगळं आयुष्य घडवणारीहसत राहणारी..

हसवत राहणारी…संकटकाळी हात

देणारी…आनंदी समयी साद

घालणारी…मनाची कवाडे उघडून

डोकावणारी…काहीं t

गुपितांचे राखण करणारी…मन मोकळे

करुन सारं

सांगणारी…सांगता सांगता मोहीत

करणारी…कधी कुणाला न

लुटणारी…चांगल्याच कौतुक

करणारी…तितकीच चूका

दाखविणारी…शूध्द सोन्याप्रमाणे चम

चम चमकणारी…मैत्री असावी अशी…

मैत्रीसारखी !!!!!!!Explore Marathi SMS

उत्तर एकाचे तरी देशील का ?

जीतकी ओढ मला तुझी आहे

तितकीच तुलाही आहे का ?

जीतके प्रेम माझे तुझ्यावर आहे

तीतकेच प्रेम तुझेही आहे का ?

मी समोर नसतानाही

मला कधी पाहतेस का ?

उत्तर रात्रि शांत समयी

स्वप्नात मला पाहतेस का ?

एक क्षण मी तुला दिसाव

म्हनुण व्याकुळ होतेस का ?

तो क्षण संपूच नये

असा विचार कधी करतेस का?

एकांतात आपल्या गुजगोष्टी

आठवुन कधी पाहतेस का ?

त्यातल्या प्रत्येक शब्दाने

मोहरुन कधी जातेस का ?

माझा वेडेपना आठवुन

स्वत:शी कधी हसतेस का ?

माझ्या सोबत वेडे व्हावे

असे कधी ठरवतेस का ?

काळही सगळा संपून जाईल

विचारणे माझे संपनार नाही

प्रश्न माझे अनेक आहे

उत्तर एकाचे तरी देशील का ?Explore Marathi SMS

ती असावी माझ्या मनातआणी सतत माझ्या विचाराततिची कधी आठवण आली तरती यावी समोर माझ्या क्षणातकधी रुसून बसणारी कोपरयाततर कधी हसून बसणारी माझ्या ह्रदयातसतत मला भानात ठेवणारीअशीच यावी माझ्या आयुष्यातघेवूनई एक सुंदर नवी पहाटअन् ती तशीच रहावी सुंदर माझ्या मनात सुंदर माझ्या मनातExplore Marathi SMS

म्हणतात प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर असतं

फक्त त्याला शोधावं लागतं…

पण मिळालेले उत्तर चूक की बरोबर

हे कसं काय कळतं…Explore Marathi SMS

प्रियकर- प्रिये तुझी आठवण आली

की तुझा फोटो समोर घेऊन तुला बघत राहतो… प्रियसी- मग माझ्या आवाजाची आठवण

आली तर काय करतोस ? प्रियकर- मग काय एका कुत्रिला दगड

मारतो… 😛Explore Marathi SMS

Mazya othavr nklt tuzech nav yete tula ekkshni pahayala man nehmi zurte kshnat bhavaneche aabhal dolyat datun yete

Tuzi athvn khup yete khup yet….Explore Marathi SMS

हम शहाजी राजे की

औलाद है…..

हम पत्थर नही

फौलाद है…..

हम जिजाऊ के

चिते है…..

अपने दम पर

जिते है…..

शिवबा के हम वही

शेर है…..

जिसके आगे सारी दुनिया

ढेर है…..

हम संभा कि

जान है…..

हा मरहठ्ठे हि ईस देश कि

पहचान है…..

ये आवाज नही शेर कि

दहाड है…..

हम खडे हो जाये तो

पहाड है…..

हम ईतिहास के वो सुनहरे

पन्ने है…..

जो भगवान ने

चुने है…..

ये शेर जब रास्ते से

चलते है…..

तो गिधड खुद अपना रास्ता

बदलते है…..

तलवार से दुनिया बदलने का

जज्बा है…..

आकाश को देखो गद्दारो वहा भि हमारा

कब्जा है…..

भगवे से काफर कहा

बचता है…..

ये रंग बस मरहठ्ठोपे

जजता है…..

दुनिया आज भि उन्हे याद

करती है…..

जिस संभा से मौत

डरती है…..

हम

हम है

ना कलंक

ना बट्टा

दिल्ली तख्त पे बैठेगा

तो

वो

सिर्फ

मरहठ्ठा

जय जिजाउ….!!

जय शिवराय….!!

जय शभुंराजे….!!Explore Marathi SMS

♥♥♥ह्रदयाच्या प्रत्येक कप्यात

आणि प्रत्येक स्पदनांत तिचा आहे

एकवेळ ह्रदयाचा प्रत्येक कपा बंद करेल

… … … मग ह्रदयाच काय ?

सांग कसा मी विसरू तिला !!!

मनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात

आणि प्रत्येक विचारात तीच आहे

एकवेळ तिचा विचार करणं बंद करेल

मग मनाचं काय ?

सांग कसा मी विसरू तिला !!!

अंतकरणाच्या प्रत्येक स्वप्नात

आणि प्रत्येक जाणिवेत तिच आहे

एकवेळ स्वप्न बघण बंद करेल

मग अंतकरणाच काय ?

सांग कसा मी विसरू तिला !!!

माझ्या प्रत्येक प्रत्यनात

आणि प्रत्येक आठवणीत तिचं आहे

एकवेळ आठवण काढण बंद करेल

मग माझ काय ?

सांग कसा मी विसरू तिला !!!♥♥♥

♥♥♥श्वास आहेस तू माझा…..

तुझ ऐकण्यासाठी तुला विसरीन… पण हृदयात असतो ना सहवास तुझा…. सांग ना कसं विसरू मी तुला….

… माझ्या अश्रूंनाही ठाऊक आहे…… मी किती भावूक आहे… विसरायचा प्रयन्त केल्यावर… पापण्या ओल्या करतात…

सांग ना कसं विसरू मी तुला…♥

झोपेतही तुझीच आठवण येते… सारखतुझंच नाव घेते… तुझ्या स्वप्नात नेतात त्या मला…. सांगना “मी तिला कस विसरू शकणार”Explore Marathi SMS

तुझी नी माझी जोडी अशी

जसे दोन डोळे सखे सोबती….

मी वात तर तु पणती

ह्रद्यात आहे तुझी मुर्ती …..

आपल्या कुडलीत फळाची आहे युती

नवसाला पावेल गणपती….

जपल्या आहेत तुझ्या स्मृती स्वर्गात बांधल्या आहेत आपल्या गाठी ….

हे ह्रदय तुलाच सात घातली आपण दोघे माणिक मोती ….

नदीच्या तिरी प्रतिक्षेसाठी मनाला माझ्या कुंठ फुटती ….

डोळ्यातील पाखरे आकाशात फिरती तुझ्या होकारावरती…

नाचती गवताची पाती लाल गुलाब घेवुनी हाती..

तुला पाहून मनात कमळे पुलती माझे ह्रदय आज तुला सांगती…

आपण बनलो आहोत एकमेकांसाठी…

बनशील ना माझ्या जन्माची सोबती.Explore Marathi SMS

A nice line dedicates 2 all my frnzzz…

Ek din hum sab ek dusre ko sirf ye sochkar kho denge ki jab wo mujhe yaad nhi karte to main kyu karu..?Explore Marathi SMS

नजरेतील मादकता

घायाळ करते हृदयाला

त्यातूनच येते मग

प्रेमपाखरू उदयालाExplore Marathi SMS

प्रणयाच कस असत

तो क्षणाक्षणाने फुलतो

अलगदपणे प्रियकर मग

प्रेयसीच्या बाहुपाशात झुलतोExplore Marathi SMS

एक दिवस असा येयील तुला माझी उणीव भासेल

आणि जिथे पाहशील तिथे माझाच चेहरादिसेल …

येणारा प्रत्येक क्षण तुला गेल्या क्षणाची आठवण करून देयील आणि मला झालेल्या दुखाची तुला जाणीवहोयील …

तुझे डोळे सतत माझ्या वाटेकडे पाहतील

आणि वाटेवर वाहणाऱ्या वाऱ्यासोबत

तुझे अश्रू हि वाहतील …..

तुझा तो उदास चेहरा पाहून तेव्हा तू रडशील आणि जेथे पाहशील तेथे माझाच

चेहरादिसेल …..

पण……पण….. …

ज्या वेळी तुझे मन माझ्याकडे धावेल

तेव्हा कदाचित मी या जगात नसेल…Explore Marathi SMS

माफी मागून झालेली चूक सुधारू

शकतो.

पण…..???

माफी मागून तुटलेला विश्वास

कधीही मिळत

नाही…..

म्हणून आयुष्यात चुका करा

पण…..???

कुणाचा विश्वास कधीही तोडू नका…..

पटतयं का ???Explore Marathi SMS

जीवन जगता जगता

एकदाच प्रेम करायचं असतं

तेच प्रेम आयुष्यभरं

मनात जपायचं असतं.Explore Marathi SMS

कुणा न कळे व्यथा ही ..माझ्या दुःखी जीवनाची

दूर जाऊनि मज सखीने …शिक्षा दिली विरहाची ।

दिन एकेक सरुनि जातो ..माझ्या कष्टी विरहांत

आणि आता वास करते …घोर ते दुःख तिचे मनांत ।

क्षणाक्षणाला येई माझी …सखी माझ्या नेत्रांसमोरी

वास्तवतेत परि ती असे

माझ्या पासून दूरवरी ।…साहावा विरह कसा

निष्प्रेम ह्या जीवनांत ।

विचार सारे खुरटले ..जबरदस्ती ह्या एकांताExplore Marathi SMS

सहवासाच्या वेलिवर प्रीतीच फुल

केव्हा उमलल कळलच नाही

” तु माझी ” तु माझी ” म्हणताना

” मी

तुझा ” केव्हा झालो कळलच नाही !!

Love is life ….Explore Marathi SMS

स्वतःच्या नावामागे “राजे”

लावणांर्यानो ऐका जरा… “100 दिवस

खोटे राजे बनुन जगण्यापेक्षा…

1 दिवस खरे मावळे बनुन जगा इतिहासात

तुमचे पण नाव होईल…” law of act

अन्वये राजे नाव

लिहण्याचा अधिकार फक्त आणी फक्त

छञपतीच्या वंशजानाच आहे….

जर त्या विरुद्ध जाऊन तुम्ही असे

करत असाल

तर तो अजामीनपाञ कायदेशीर

गुन्हा आहे…

ल्क्षात ठेवा… एक केस…Explore Marathi SMS

गर्लफ्रेण्ड नसण्याचे फायदे…

1-एकूण आयुष्यात खूप वेळ वाचतो

२-झोप चांगली लागते

३-मिस्ड कॉल्सची फिकीर

बाळगावी लागत नाही

४-आपण कसे दिसतोययावर फालतू वेळ

खर्च होत नाही

५-मध्यरात्री भल्या पहाटेवगैरे

भलत्याच

वेळांना एसेमेस

वाजत नाहीत

६-महिन्यातून 10दा मोबाइल

रिचार्जकरण्याची गरज

पडत नाही

७-कुठेही कुणाहीबरोबर जाता येतं..

८-सुखाने जगता येते.

बरोबर ना…Explore Marathi SMS

संता : काय खात आहेस ?

बंता : अकलेचे औषध.

तू पण घे 10 रुपयांतमिळते.

खाल्ल्यानंतर संता : अरे हा तर गुळ आहे.

बंता : बघ ! आली की नाही अक्कल.Explore Marathi SMS

२ झुरळ ICU मध्ये एकमेकांजवळ admit

होते…

१ झुरळ- कोणि मारल HIT की slipper?

.

.

.

२ झुरळ- अरे कोणिच नाय मारल भावा

ह्या पोरी मला पाहुन नरडा फाडतात

(ओरडतात)

ना म्हणूण heart attack झटका आलाExplore Marathi SMS

“जर 10 लोक तुझी

काळजी करत असतील♥

तर त्यापैकी एक मी असेन

जर एकच जण तुझी

काळजी करत असेल♥

तर तो मीच असेन

पण जर कोणीच तुझी

काळजी करत नसेल♥

तर एवढे नक्की की

त्यावेळी मी ह्या जगात नसेन….Explore Marathi SMS

मनातले सारे काही सांगण्यासाठी समोर

मनासारखा माणूस असावा लागतो . . एवढं असूनही चालत

नाही त्या माणसालाही मन असावं लागतं .Explore Marathi SMS

डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं कि

आरश्यात पहावसच वाटत नाही …..

हृदयात तुझ्या राहतो मी

आता घरी रहावसच वाटत नाही …..

तुझ्या गालावरची खळी पहिली कि

हसू थांबवावसच वाटत नाही …..

खूप आनंदी असलीस कि

तुझा आनंद ओसरवासाच वाटत नाही ….

तू जवळ असलीस कि माझ्या

तुझा सहवासच नसावा अस वाटत नाही ….

खूप करतेस प्रेम माझ्यावर तू

हे प्रेम कधी आटावसच वाटत नाही …..

तुझी आठवण येणार नाही

असा दिवसच यावासा वाटत नाही …..

चांदण्या रात्रीचा गोड रम्य स्वप्न ….

दिवसाही तुटावस वाटत नाही ….Explore Marathi SMS

एकदा एकांतात असताना

राधेनं श्री कृष्णाला विचारले

कृष्णा ! प्रेम आणी “मिञ”

यामधे कायफरक आहे

श्रीकृष्ण हसुन म्हणाले राधे…!

प्रेम म्हणजे सोनं व मिञ

म्हणजे हिरा असतो

सोनं मोडून पुन्हा

घडवता येते परंतु

हिरा तुटल्या नंतर

पुन्हा बनवता येत नाही..Explore Marathi SMS

मुलींच्या मते सगळी मुलं

हि टपोरी फसवणारी

आणि खोटारडी असतात..

पण सगळीच मुलं

वाईट नसतात..!!

मुलींना Hurt झालंकी

त्या ढसाढसा रडतात

पण त्यांना काय माहित मुलं

Hurt झाल्यावर तोंडावर

दु:ख न दाखवता कुठे तरी

एकांतात नाय तर रात्री

अंथरुणात रडतात..

जिच्यावर प्रेम असतं तिला

सुखी ठेव रे देवा अशीच

देवाला प्राथना करतात..

पण मुलींना मात्र मुलं

वाईटच दिसतात…!!

प्रेयसीच्या समोर शान वाढावी

म्हणुन किती झोल करतात

मात्र तिने धोका दिल्यावर

मित्रां कडुन घेतलेलं उसणंच

फेडत असतात..

आई-बापा पेक्षा जास्त

आपल्या Gf च ऐकतात

आणी मुलींना वाटतं

मुलं वाईट असतात..!!

जिवापाड प्रेम करतात

आणी काहि ही करायला

तयार असतात

पण साला काय तरी चुक

काढुन सगळा आत्मविश्वासंच

संपवतात..

स्वतः निट अभ्यास करुन

चांगले गुण मिळवतात

पण मी फक्त टाईमपास

करत होते आसं म्हणुन

त्याच्या अभ्यासाची वाट

लावतात..

कारण त्यांना वाटतं

सगळी मुलं सारखीच असतात.!!

मुलीच लग्न करायला घेतल्यावर

Bf ला नकार देऊन सगळा दोष

त्यालाच देतात

पण त्यांना काय माहित

जिच्या सोबत लग्न करणार

आहोत तीला खुश ठेवण्यासाठी

किती धडपडत असतात..

आणी त्यांना वाटतं

सगळी मुलं वाईट असतात..

आयुष्याची राखरांगोळी करुन

जेव्हा त्या मुली जातात तेव्हा

तिची बदनामी होवु नये म्हणुन

सगळं मुकाट्याने सहन करतात..

आणि त्यांना वाटतं

सगळी मुलं वाईट असतात..!!

ती गेली तर जाऊ दे

दुसरी शोधु असं फक्त

मित्रांच्या तोंडावर म्हणतात

पण एकांतात बसुन

तिच्या आठवणीत रडतात

आणि कोणि पाहिल्यावर

“काय नाय रे डोळ्यात कचरा

गेला म्हणुन पाणि आलं”

असं म्हणनारी मुलंच असतात..

आणी मुलींना वाटतं

सगळी मुलं वाईट असतात..

खरं तर १०० मधुन

७५ मुलं वाईट आसतात

पण या ७५ मुलांची वाट लावुन

त्यांना तसं वागायला मुलीच

भाग पाडतात..

आणि त्यांना वाटतं

मुलं वाईट आसतात..!!

कधी तरी मुलांच्या भावना

खरया मनाने समजून घ्या

कारण हाताची पाची बोटं

सारखी नसतात आणि

सगळीच मुलं वाईट नसतात..Explore Marathi SMS

अरे विचार काय करतोस

काहितरी करून दाखव..

वेळ जाईन निघून

प्रवाहामध्ये तरून दाखव..

लाखो आले अन गेले

बोल घेवडे सगळे..

स्व:ता काही नाही केले

फ़क्त लोकाना उपदेश दिले..

उपदेशाचं कडू तु पिऊन तर बघ..

सत्याची कास धरून तर बघ..

कुणीतरी आपल्या भल्याच सांगत असतं..

एखाद्यावर विश्वास ठेवून तर बघ..

यश आपल्याच हातात असतं रे..

प्रयत्नाची पराकाष्टा करून तर बघ..

होशील खुप मोठा

स्व:तावर विश्वास ठेवून तर बघ..Explore Marathi SMS

“जर मी चुकलो ……. तर

बरोबर करायला

तुझा हाथ हवा आहे..

जर मी हरलो ………. तर

मला प्रेरणा द्यायला

मार्गदर्शन करायला तुझा हाथ हवा आहे..

आणि जर मी मेलो ……..

तरी सुद्धा माझे डोळे बंद

करायला मला तुझा हाथ हवा आहे”Explore Marathi SMS

तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं

तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं

कधी मी जिंकावं म्हणून तुलाएकदा तरी हरताना पाहायचं होतं

तुझ्या वाटेवर शिणलेल्या त्या डोळ्यांना

माझ्या आठवनिंनी तुझ्या डोळ्यात पाणी पाहायचं होतं

तुला नुसतं त्या हिरव्या शालूत पाह्यचं नव्हतं

तर तुझ्या हातावर काढलेल्या म्हेन्दीत माझं नाव शोधायचं होतं

तुझ्या हातात भरलेला हिरव्या चुडया सोबत

तुझ्या कपाळी माझ्या नावचं कुंकू लेह्लेलं पाहायचं होतं

चार चौघात तुला माझी म्हणूनमिरवायचं नव्हतं

तर महाबळेश्वरच्या त्या गुलबी थंडी तहि फिरवायचं होतं

सगळच जर एकतर्फी असतं तर काहीच वाटलं नसतं

पण तेव्हा तुला माझ्या जीवाशी खेळताना काहीच कसं वाटत नव्हतं

काहीच कसं वाटत नव्हतं….Explore Marathi SMS

क्षणोक्षणी आठवण येते अन जाते

या आठवणिला तरी काही कळते

कधी त्रास देते तर कधी छळते

कधी पाकळ्यांप् रमाणे गळते

तर कधी फ़ुलाप्रमा णे फ़ुलते

ही आठवण अशी का वागते

जणू सुखद क्षणांमधून चमकते

कधी अश्रुंच्या धारांमधून वाहते..Explore Marathi SMS

जर तुमचे‪ ‎डोळे‬

चांगले असतील

तर

तुम्ही जगाच्या‪

प्रेमात‬ पडाल

पण

जर तुमची‪ जीभ‬

गोड असेल

तर

हे जग तुमच्या

प्रेमात पडेल..!!Explore Marathi SMS

रविवार सकाळची वेळ होती

तो हॉलमध्ये पेपर वाचत बसला होता

ती नुकतीच सुस्नात होउन बाहेर आली

“चहा घेणार का तुम्ही?” असं म्हणाली ……..

… तो तिच्याकडे न पाहताच “हो”म्हणाला

आणि पुन्हा पेपर वाचण्यात गढून गेला

त्याच्या जवळून जाताना तिने

केसांना नाजुक झटका दिला

त्यातून उडालेल्या तुषारांनी पेपर मात्र

ओला झाला

त्याने उगाच खट्याळ नजरेने तिच्याकडे पाहिले

तिनही मग खोट्या रागाने तोंड आपले फिरवले

तो हळूच उठला खुर्चीवरून आणि स्वयंपाक घरात

आला

तिने त्याच्याकडे बघाव म्हणून……..

फ्रिजवर तबला वाजवू लागला;

तिन मात्र मागे न पाहताच चहाच आधान ठेवल

आणि त्याला चिडवन्यासाठी आपल नाक मुरडल;

तिच्या त्या पाठमोर्या रुपाकडे पाहत

तो क्षणभर तसाच थांबला

उगाच तिला आतण दुखावले म्हणून स्वतःशीच

भांडला

हळूच मग मागुन जाउन मग

त्याने..

तिच्या कमरेला विळखा घातला

पण गडबडित चहाच्या भांड्याला लागुन

हात त्याचा भाजला

तो कळवळून हात झटकताना ती मात्र मनसोक्त

हसली

चावटपणाची वेडी लहर त्याच्या मनात मग

उठली

त्याने तिला जखडले मिठीत ती म्हणाली “जाऊ

दया ना!”;

तो म्हणाला तिला “तुला माझ्यात सामाऊ दे

ना!”

ती लाजून म्हणाली

“अहो अस काय करता? चहा उकळतोय!”

तो म्हणाला “उकळू

दे! इथे माझा जीव जळतोय!”

“अहो अस काय करता? दूध उतू जाईल ना!”

“कशाला उगीच काळजी करतेस तो परत

म्हणाला मी आणून देइन ना!”

ती उगाच कारण देत होती

तो प्रत्येक कारण उडवत होता

तिला अजुनच जवळ घेत

त्याच्या मनासारखा घडवत होता

शेवटी तिने कारण दिल

“अहो सिलेंडरचा बहुतेक वास येतोय..”

तो म्हणालो “हो का! त्याला वाटले

की माझा चावटपणा अती होतोय”

तेवढ्यात दाराची कड़ी वाजली

त्याने मनातल्या मनात

बाहेरच्या इसमाला शिवी घातली

तिन झटकन स्वतःला त्याच्या तावडीतुन सोडवून

घेतल

आणि हळूच त्याला धक्का मारून

स्वयंपाक घराबाहेर लोटल;

त्याने वैतागान दार उघडल समोर

कचरावाला दिसला

याचा खान्द्याशी ओला झालेला शर्ट पाहून

तो कचरेवाला पण गालात हसला

त्याने कचरा देऊन झटकन दार लावून घेतल

पण मागे वळताच क्षणी काहीतरी विचित्र

घडणार आहे अस त्याला वाटल

पाहिले त्याला स्वयंपाक घरातून दूध

जळण्याचा वास आला

नंतर कान दणानून सोडणारा सिलेंडरचा स्फोट

झाला

तो धावत आत गेला त्याच/तिच ह्रदय धडधड़त

होत

त्याच्या डोळ्यांदेखत तीच पातळ आगीवर फडफडत

होत

त्याने तिला उचलून घेतल डोळे त्याचे झरत होते

तिच्या करपलेल्या काचेवरूनहात त्याचे फिरत

होते

मोठ्या कष्टाने तिने डोळे उघडले

त्याला पाहून तिच्या ओठांवर हास्य मग

विलसले

ती म्हणाली त्याला

“एकदा मला तुमच्या मिठीत घ्या ना!”

“मरन्यापुर्वी मला तुमच्यामधे सामाऊ

दया ना!”

त्याने कवटाळले तिला उराशी

अन् देवाचे स्मरण करू लागला

ती वाचावी म्हणून त्याची करूणा भाकू लागला

पण दूध उतू गेल होत ओटा मात्र फेसळला होता

त्या दोघांच अमर आलिंगन पाहून

तिचा मृत्यु क्षणभर रेंगाळला होता…………..Explore Marathi SMS

सहवासाच्या वेलिवर प्रीतीच फुल

केव्हा उमलल कळलच नाही

“तु माझी “तु माझी “म्हणताना

“मी तुझा “केव्हा झालो कळलच नाही !!Explore Marathi SMS

ओठावर तूझ्या स्मित हास्य असु दे. जिवनात तूझ्या वाईट दिवस नसु दे. जिवनाच्या वाटेवर अनेक मिञ मिळतील तुला परंतु हदयाच्या एका बाजुस जागा माञ माझी असु दे .