NEW : Latest Songs | 😂 Funny Videos | ❤ Love Status Videos| 🤣 GIF VIDEOS | 🖼 Images | 😅 JOKES | WhatsappGroups | Whatsapp Me +91 999 860 6828


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

Gulabi gul

Gulabi gulabache hirvegar deth,gulabi gulabache hirvegar deth,kai ga (preysiche naav)ghetes ka mag mazi mandirachya mage bhet,karan tech gulab dyaychey tula pahilya premachi pahli bhet.Marathi SMS

Gulabi Gul

Gulabi Gulabache Hirvegar Deth, Gulabi Gulabache Hirvegar Deth, Kai Ga (Preysiche Naav) Ghetes Ka Mag Mazi Mandirachya Mage Bhet, Karan Tech Gulab Dyaychey Tula Pahilya Premachi Pahli Bhet.Marathi SMS

Gulabachya

Gulabachya phoolat vadhalis tu, Ya katyanna kay samajanar ? Shrimantanvar prem karnari tu, Ya garib priyakara che prem, Tula kay samajanar ?
Marathi SMS

Gulabachya

Gulabachya phoolat vadhalis tu, Ya katyanna kay samajanar ? Shrimantanvar prem karnari tDeh dila shobhe sathi, Aatma dila prema sathi, Koni nahi kona sathi, He jag aahe fakt swartha sathi. u, Ya garib priyakara che prem, Tula kay samajanar ?
Marathi SMS

Gulabachya

Gulabachya fula, Kaay sangu tula, Aathavan yete mala, Pan ilaj nahi tyala………. Karan prem mhantat yaala.Marathi SMS

Gulabachya

Gulabachya fula, Kaay sangu tula, Aathavan yete mala, Pan ilaj nahi tyala. Karan prem mhantat yala.Marathi SMS

Givanat pr

Givanat prem ekdach karayche astt man kadhi kunach modaych nast Jyane kela bharvsa tyachya Bhavnashi kadhi khelaych nast..Marathi SMS

Givanat pr

Givanat prem ekdach karayche astt man kadhi kunach modaych nast Jyane kela bharvsa tyachya Bhavnashi kadhi khelaych nas