Latest Funny Jokes


jivna madhe kadhi konavar khar prem karayach nasat. karan khar prem kel tar premaadhe jar ka dhoka milala ki khup vaiet vatat .Explore Marathi SMS

Jivanat Kadhi Konala Kami Samju Naka, Karan Ek Lahanishi Mungi Tumchya Gandila Chau Shakte, Pan Tumhi Chau Shakat Nahi.!Explore Marathi SMS

Jithe prem kami aste, Tithe dost disu lagatat, Aarashyala hruday nasat, Pan kalpana matr baryach asatat.Explore Marathi SMS

Jithe bolnyasathi shabdanchi garaj naste, anand dakhvnyas hasnyachi garaj naste,dukh dakhvnyasathi ashrunchi garaj naste, na boltach jyamadhe sare samajte ti mhanje maitri !!Explore Marathi SMS

Jithe Bolnyasathi Shabdanchi Garaj Naste, Anand Dakhvnyas Hasnyachi Garaj Naste, dukh Dakhvnyasathi Ashrunchi Garaj Naste, Na Boltach Jyamadhe Sare Samajte Ti Mhanje Maitri!Explore Marathi SMS

Jenva Tula Watel Ki, Tu Ekhadya Andharya Kholit Band Ahes, jenva Tula Watel Tya Kholichya Daar Khidkya Thar thar Kapat Ahe, jenva Tula Watel Tya Kholit Raktach Rakta Ahe, tari Tu Ghabru Nakos Tu Surakshit Ahes, Karan Tu Mazya Kaljat Ahes.Explore Marathi SMS

Hatavar Basli Mashi, Wawa Hatavar Basli Mashi, Wawa Ani Ti Me Jhatakli, Ata Parat Aali Mashi, Ani Ata Maji Satakli.Explore Marathi SMS

Hasta hasta dole alagad yetil zarun, Bolta bolta shabd othi jatil virun, Kavare bavare honya sarakhe ase kahi nahi, Kuni tari aathavan kadhatey baki kahi nahi.Explore Marathi SMS