Latest Funny Jokes


Gulabi gulabache hirvegar deth,gulabi gulabache hirvegar deth,kai ga (preysiche naav)ghetes ka mag mazi mandirachya mage bhet,karan tech gulab dyaychey tula pahilya premachi pahli bhet.Explore Marathi SMS

Gulabi Gulabache Hirvegar Deth, Gulabi Gulabache Hirvegar Deth, Kai Ga (Preysiche Naav) Ghetes Ka Mag Mazi Mandirachya Mage Bhet, Karan Tech Gulab Dyaychey Tula Pahilya Premachi Pahli Bhet.Explore Marathi SMS

Gulabachya phoolat vadhalis tu, Ya katyanna kay samajanar ? Shrimantanvar prem karnari tu, Ya garib priyakara che prem, Tula kay samajanar ?Explore Marathi SMS

Gulabachya phoolat vadhalis tu, Ya katyanna kay samajanar ? Shrimantanvar prem karnari tDeh dila shobhe sathi, Aatma dila prema sathi, Koni nahi kona sathi, He jag aahe fakt swartha sathi. u, Ya garib priyakara che prem, Tula kay samajanar ?Explore Marathi SMS

Gulabachya fula, Kaay sangu tula, Aathavan yete mala, Pan ilaj nahi tyala………. Karan prem mhantat yaala.Explore Marathi SMS

Gulabachya fula, Kaay sangu tula, Aathavan yete mala, Pan ilaj nahi tyala. Karan prem mhantat yala.Explore Marathi SMS

Givanat prem ekdach karayche astt man kadhi kunach modaych nast Jyane kela bharvsa tyachya Bhavnashi kadhi khelaych nast..Explore Marathi SMS

Givanat prem ekdach karayche astt man kadhi kunach modaych nast Jyane kela bharvsa tyachya Bhavnashi kadhi khelaych nasExplore Marathi SMS