Play It Now

​फुल खाली पडतील🍃 पण सुगंध नाही.    चंद्र खाली जाईल⛅ ✨पण तारे नाही 🌟💫 नदीतील पाणी संपेल      पण सागरातील नाही🌊 तुम्हाला सारे जग विसरेल पण मी नाही.          💯फक्त दोस्ती 💯 🌾🍁Good Night Friends🍁🌾
TopJokes.in