Play It Now

​प्रयत्न करा की कोणी आपल्यावर रुसू नये, जिवलगाची सोबत कधी सुटू नये, नाते मैत्रिचे असो की "प्रेमाचे", असे निभवा की त्या नात्याचे बंध जिवन भर तुटू नये.      💐💐 शुभ राञी  💐💐
TopJokes.in