Play It Now

​मुलगी : मी राखी आणली अाहे, बांधुन घे. मुलगाः नाही. मुलगी : का? मुलगा: मी मंगळसुत्र बांध म्हटल तर बांधशील का? सन्नाटा . . . मुलगी खाली मान घालते, राखी पर्स मध्ये ठेवते, अन हळुच पर्स मधुन मंगळसयत्र काढुन म्हणते: तुझ्यात हिंमत असेल तर बांध माझ्या गळ्यात, नाहतीर मी तुला राखी बांधते. तात्पर्य: जास्त आगावु पणा करु नका, अंगाशी येईल.😂😂😂😝
TopJokes.in