Play It Now

​🌼🌼🌼🌼 फुले नित्य फुलतात,        ज्योती अखंड उजळतात,       आयुष्यात चांगली माणसं            नकळत मिळतात.    तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो,          पण जोडणं हा संपूर्ण         आयुष्याचा मेळ असतो....... 🌴शुभ रात्री🌴 🌱 🌱 🌾🌾
TopJokes.in