Play It Now

यशस्वी आयुष्यापेक्षा समाधानी आयुष्य केंव्हाही चांगलं कारण यशाची व्याख्या लोकं ठरवितात आणि समाधानाची व्याख्या आपण स्वतः सिद्ध करतो 🙏 शुभ रात्री 🙏 💐💐💐💐💐💐💐
TopJokes.in