Play It Now

મન એવું રાખો જે કદી ખોટું ના લગાડે.. દિલ એવું રાખો જે કદી દુખી ના કરે.. સ્પર્શ એવો રાખો જેનાથી દર્દ ના થાય.. અને સંબંધ એવો રાખો જેનો કદી અંત ના થાય......
TopJokes.in