Play It Now

जीवनात यशस्वी होण्यासाठी दररोज एक पदार्थ लागतो , तो म्हणजे ""आईसक्रीम"".... 😉😋 🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦 आ : आत्मविश्वास. ई : ईच्छाशक्ती. स : सकारात्मक दृष्टिकोन. क्रि : क्रियाशीलता. म : महत्वाकांशा. उन्हाळ्याच्या शुभेच्छा!!! 🌞🌞👍
TopJokes.in