Play It Now

‪🌷🌺💫 सुंदर विचार💫🌺🌷 मन तर देवाने प्रत्येकाला दिले आहे... पण दुस-याचे मन जिंकता येणारे "मन" काही ठराविक लोकानांच दिले आहे ..!! 💐 शुभ रात्री
TopJokes.in