Play It Now

‪आपल्याकडे जगाला देण्यासाठी काहीच नाही, असं वाटत असेल तर चेहऱ्यावर एक छानस😀 "SMILE" दया. 🌹 हे छोटस हास्य इतर कोणत्याही वस्तू पेक्षा खुपच "मौल्यवान" आहे, 💐💐..GOOD Night💐💐
TopJokes.in