Play It Now

‪💐☄💐☄💐☄💐☄💐 💓💓 "आदर" अशा लोकांचा करा जे तुमच्या साठी त्यांच्या महत्वाच्या कामातून वेळ काढतात. आणि "प्रेम" अशा लोकांवर करा ज्यांना तुमच्या शिवाय काहीही महत्वाचे वाटत नाही. 😃😃😃😃😃😃 🌹💞💓 Good Night 🌟🌹
TopJokes.in